Mažosios Lietuvos
enciklopedija

August Kotzebue

August Kocebü, Augustas Kocebūjė, XVIII–XIX a. vokiečių rašytojas, istorikas.

Kotzebue August (Kocebü; Augustas Kocebūjė) 1761 V 5Weimare 1819 III 23Manheime (Vokietija), vokiečių rašytojas, istorikas. Berlyno mokslų akademijos narys (1802). Studijavo Jenoje ir Duisburge (Vokietija). Nuo 1813 Rusijos generalinis konsulas, nuo 1816 ir valstybės patarėjas Karaliaučiuje. 1813 imperatoriaus Aleksandro I su specialia misija pasiųstas į Vokietiją. Vokiečių studentų organizacijų apšauktas šnipu ir nužudytas. Kocebue priklausė romantinei vokiečių istoriografijos krypčiai, kurioje dar nebuvo sukurta Kryžiuočių ordino vadinamoji kultūrtrėgeriškos misijos koncepcija. Veikale Preussens ältere Geschichte, Bd. II, 1808 [Prūsijos senoji istorija], remdamasis Karaliaučiaus valstybinio archyvo medžiaga, aprašė kryžiuočių žiaurumus kovose su prūsais ir lietuviais. Kocebū teigė, kad jei Ordinas nebūtų išžudęs prūsų, kultūringojo pasaulio įstatymai būtų parengti ne Romos, o prūsų įstatymų pavyzdžiu. Apie Prūsiją yra duomenų Kocebue studijoje Geschichte des Deutschen Reichs, 2 Bde. 1814–1815 [Vokietijos imperijos istorija]. Studijoje Swidrigail, 1820 [Švitrigaila] stengėsi objektyviai nušviesti jo veiklą Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, santykius su kryžiuočiais, iškėlė naujų jo asmenybės faktų.

LE

Vytautas Raudeliūnas