Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Manfredas Gustavas Kairaitis

inžinierius, ekonomistas.

Kairáitis Manfredas Gustavas, Kaireit 1937 V 3 Karaliaučiuje, inžinierius, ekonomistas. 1945 pasitraukė iš Karaliaučiaus. 1957 emigravo į JAV (1969 įgijo JAV pilietybę). Baigė aukštąjį mokslą. Dirbo įvairiose firmose JAV, Kanadoje, Prancūzijoje, Filipinuose, Suomijoje, Japonijoje. 1986 apsigyveno Vokietijoje. Užpatentavo įtaisą, kuris analizuoja elektroninės kuro įšvirkštimo sistemos veikimą. Rašo Karaliaučiaus krašto ateities tema.