Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Johannes Voigt

Johanesas Foigtas, XIX a. vokiečių istorikas.

Voigt Johannes (Johanesas Fòigtas) 1786 VIII 27Bettenhausene 1863 IX 23Karaliaučiuje, istorikas. Habil. dr. (1812). Nuo 1806 studijavo teologiją, istoriją ir filologiją. Tyrinėjo senosios Prūsijos bei Kryžiuočių ordino istoriją, leido Prūsijos istorijos šaltinius, Theodoro von Schöno sudomintas Karaliaučiaus archyve studijavo Prūsijos istorinius šaltinius ir Marienburgo istoriją. Nuo 1817 Karaliaučiaus universiteto istorijos profesorius, 1830–1847 rektorius, Filosofijos fakulteto dekanas, Karaliaučiaus archyvo direktorius. Svarbiausias J. Voigto veikalas – Geschichte Preußens von den ältesten Zeiten bis zum Untergang der Herrschaft des Deutschen Ordens 1525, 9 t., 1827–1839 [Prūsijos istorija nuo seniausių laikų iki Vokiečių ordino žlugimo 1525]. Dar parašė knygas Das Ordenshaus Marienburg in Preußen, 1820 [Ordino pilis Marienburgas Prūsijoje], Heinrich von Plauen, der Führer durch das Ordenshaus Marienburg in Preussen, 1823 [Marienburgo valdytojas Heinrichas von Plauenas], Geschichte Marienburgs, 1824 [Marienburgo istorija], Handbuch der Geschichte Preußens bis zur Reformation, 3 t., 1842–1843 [Prūsijos istorijos iki reformacijos parankinė knyga]. Geschichte des Deutschen Ritterordens, 2 t., 1857–1859 [Vokiečių riterių ordino istorija], paskelbė Codex diplomaticus Prussicus, 6 t., 1836–1861 [Prūsijos senųjų aktų kodeksas]. Remdamasis senaisiais šaltiniais teigė, kad prie Lengnytų buvo prūsų kulto vieta Romovė. Išaukštino Herkų Mantą. J. Voigtu rėmėsi Simonas Daukantas.

L: LE; Schmidtke M. Königsberg in Preußen. Husum, 1997.

Iliustracija: Johannesas Voigtas