Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Mažoji Lietuva“

Vytauto Didžiojo universiteto studentų korporacija.

„Mažóji Lietuvà“, Výtauto Ddžiojo universitèto studeñtų korporãcija, įsteigta 1928 Lietuvos universitete Kaune. Tikslas – burti Kaune studijuojančius Mažosios Lietuvos studentus, skatinti jų tautiškumą, Mažosios ir Didžiosios Lietuvos jaunimo suartėjimą. Palaikė ryšius su „Santara“. Korporacijos spalvos – balta–mėlyna, kepuraitė – balta su tautine juostele. Palaikė ryšius su kitomis lietuvių korporacijomis, suomių, estų, latvių studentais, prisidėjo prie Suomijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos korporacijos įkūrimo ir 1932 Klaipėdoje rengė Suomijo, Estijos, Latvijos, Lietuvos studentų suvažiavimą. Korporacijos įkūrėjai: Martynas Purvinas (pirmasis pirmininkas 1928–1931), Jonas Grigolaitis, Adomas Gelžinius. Pirmininkai: Erikas Purvinas (1931–1934), Jurgis Gunga (1934), Ansas Purvinas (1934–1935), Martynas Klimkaitis (1935–1937), Vilius Pėteraitis (1937–1938). Narių skaičius siekė per 30. Tarp jų buvo Kristupas Kikutis, V. Bruožaitytė, Ansas Glažė, Friedrichas Martynas Bintakys, Jurgis Pėteraitis, Reišytė, Jurgis Jagomastas, H. Bruzdeilynas ir kiti. 1938 Vytauto Didžiojo universitetas (nacių spaudžiamas) buvo priverstas korporaciją „Mažoji Lietuva“ uždaryti. Dalis studentų perėjo į kitas korporacijas (Jūra, Samogitia). Tai buvo nacių pirmasis smūgis Mažajai Lietuvai, dar Klaipėdos krašto neatplėšus nuo Lietuvos.

Vytautas Gocentas

Vilius Pėteraitis

Algirdas Žemaitaitis

Iliustracija: „Mažosios Lietuvos“ studentų draugijos įrašas rašytojai Ievai Simonaitytei Vydūno knygos „Amžina ugnis“ priešlapyje, 1936 / Iš Vytauto Kaltenio rinkinio

Iliustracija: VDU studentų korporacijos „Mažoji Lietuva“ nariai. Iš kairės pirmoje eilėje: I. Reišytė, V. Brožaitytė, Jurgis Pėteraitis, antroje ir trečioje eilėse: M. Klimkaitis, Jurgis Jagomastas, Kristupas Kikutis, Vilius Pėteraitis (pirmininkas), H. Bruzdeilynas, Ansas Glažė ir Friedrichas Bintakys, 1937 / Iš Viliaus Pėteraičio archyvo