Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ansas Purvinas

XX a. visuomenės veikėjas.

Pùrvinas Ansas 1912 II 11Dauparuose (Klaipėdos aps.) 1935 XIIVienoje (Austrija), visuomenės veikėjas. 1929 moksleivių draugijos „Aušra“ narys ir vadovas. 1932 (ar 1931) baigė Vytauto Didžiojo gimnaziją Klaipėdoje, 1933 – Karo mokyklą Kaune. „Jaunųjų Sandora“ (įkurta 1928) narys, „Sandoros“ valdybos narys. Nuo 1934 Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Evangelikų teologijos fakultete studijavo teologiją. 1934–1935 VDU studentų korporacijos „Mažoji Lietuva“ pirmininkas. 1935 išvyko į Vieną gilinti teologijos studijų, ten susirgo ir mirė. 1935 XII 12 palaidotas Lūžų kapinėse; dalyvavo kunigai Martynas Lokys, Vilius Gaigalaitis. Purvino granitiniame paminkle buvo įrašytas: Kristaus meilėje augti te[e]sie mūsų gyvenimo paskirtis. Sovietų okupacijos metais paminklas nuo jo kapo pagrobtas.

L: Pagalba. 1936, nr. 1; Purvinų šeimos likimas // Lietuvos Pajūris. 1987 rugpjūtis, nr. 67.

Vytautas Gocentas

Iliustracija: Ansas Purvinas, apie 1930 / Iš laikraščio „Lietuvos pajūris“, 1987, Nr. 67, p. 538