Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Martynas Klimkaitis

XX a. Mažosios Lietuvos veikėjas, teisininkas.

Klimkáitis Martynas 1910 II 16Voveriškiuose (Klaipėdos aps.) 1943 II 21prie Vorošilovgrado (Ukraina)), Mažosios Lietuvos veikėjas, teisininkas. Mokėsi Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijoje. 1938 Vytauto Didžiojo universitete baigė teisės mokslus. Išvyko tobulintis į Šveicariją. Pakviestas į Klaipėdos krašto guberniją dirbti teisių referentu. 1939 naciams užėmus Klaipėdos kraštą, pasitraukė į Kauną. Dirbo teismo įstaigose. 1941 repatrijavo į Vokietiją, paimtas į vokiečių kariuomenę. Dalyvavo įvairiose mažlietuvių organizacijose. Klaipėdos mažlietuvių moksleivių draugijos „Aušra“ narys, studentų korporacijos Kaune „Mažoji Lietuva“ pirmininkas. Skaitydavo paskaitas Kauno ir Klaipėdos radiofonuose. Jo straipsniai išspausdinti Keleivyje, Teisėje, Vakaruose, Pagalboje, Aukuro draugijos leidinyje Almanachas. Naujojoje Romuvoje paskelbti jo straipsniai: Jaunimo organizacijos Mažojoje Lietuvoje (1935, nr. 21–22), Lietuviškumo nešėjai Mažojoje Lietuvoje (1934, nr. 200).

LE