Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jurgis Gunga

XX a. evangelikų liuteronų kunigas, dekanas.

Gùnga Jurgis 1912 V14Smilgynuose (Klaipėdos aps.) 1991 VII 4Benninghausene (Vokietija)), evangelikų liuteronų kunigas, dekanas. Lankė Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnaziją. 1932 IV 4 Klaipėdoje įsisteigusioje Jaunųjų Sandoros Sąjungoje išrinktas į tvarkomąjį komitetą. 1934 Klaipėdos Luizės gimnazijoje gavo brandos atestatą. Kauno Vytauto Didžiojo universitete studijavo teologiją. Studentų Mažosios Lietuvos draugijos pirmininkas. 1935 gavo stipendiją ir išvyko tęsti studijų į Bazelio universitetą (Šveicarija). 1939 prijungus Klaipėdos kraštą prie Vokietijos, norėjo baigti teologijos studijas Karaliaučiaus universitete, tačiau buvo neužskaitytos Gungos studijos Kaune ir Bazelyje. Karaliaučiuje 2 metus studijavo mediciną. Po Antrojo pasaulinio karo Göttingeno universitete baigė teologijos studijas. 1947 įšventintas kunigu. Dirbo Göttingeno, Lježo kareivinėse, ten laikė pamaldas lietuviams evangelikams liuteronams, vadovavo sekmadieninei mokyklėlei. Nuo 1947 dirbo ir Vestfalijos Evangelikų liuteronų bažnyčioje. Benninghauseno parapijos ir miesto ligoninės kunigas (iki 1977). Palaidotas Lippstadt-Benninghauseno kapinėse.

L: Svečias. 1977, nr. 3–4; 1991, nr. 3.

Jurgis Reisgys

Algirdas Žemaitaitis