Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Laukininkų Patarėjas“

„Lietuvos keleivio“ priedas, ėjęs 1927–1931 Klaipėdoje.

„Laukiniñkų Patarjas“, dvisavaitinis (1931 savaitinis) Lietuvos keleivio priedas, ėjęs 1927–1931 Klaipėdoje. Leido Lietuvių susivienijimas Klaipėdos krašte. Spausdino įvairius patarimus ūkininkams, mokė naujų ūkininkavimo būdų. Atsakingieji redaktoriai: K. Kubilius, J Jakužaitis, V. Jokaitis. Spausdino „Ryto“ spaustuvė gotikiniu šriftu. Išleisti 126 numeriai.

ŽE