Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mikelis Kiošis

Mikelis Kioszis, XIX–XX a. Mažosios Lietuvos visuomenės ir politikos veikėjas, spaudos darbuotojas.

Kiõšis Mikelis, Kioszis 1868 VIII 1Smeltėje (prie Klaipėdos) 1927 XI 8Tilžėje, Mažosios Lietuvos visuomenės ir politikos veikėjas, spaudos darbuotojas. 1882–1886 mokėsi raidžių rinkėjo amato pas Jurgį Traušį Drukiuose, 1886–1924 dirbo Otto von Mauderodės spaustuvėje Tilžėje, nuo 1924 – Ryto spaudos ir leidybos bendrovėje Klaipėdoje. 1890–1923 redagavo (kartu dirbdamas raidžių rinkėju) laikraštį „Nauja lietuviška ceitunga“ su priedais Laukininkas ir Kaimynas, 1923–1924 – Klaipėdos krašto Mažažemių valstiečių (Mažųjų laukininkų) susivienijimo organą „Laukininkas“ (visi Tilžėje), 1924–1927 – „Lietuvos keleivį“ (Klaipėda). 1889–1922 sudarinėjo ir redagavo O. Mauderodės leidžiamą kalendorių Lietuviškos kalendros, 1926–1927 Ryto bendrovės leidžiamas Mažosios Lietuvos kalendras. Rengė Ūkiškąjį kalendorių ant metų 1903. Buvo Didžiajai Lietuvai skirto laikraščio Žemaičių ir Lietuvos apžvalga (1890, 1892–1895) atsakingasis redaktorius. Iš vokiečių kalbos išvertė religinės literatūros, 1917 parašė knygą apie Pirmąjį pasaulinį karą bei jame dalyvavusius lietuvininkus (neišleista, rankraštis dingęs). Buvo kilnojamosios bibliotekos („Lietuvių keliaujantis knygynas“) viešasis administratorius (1906–1908), vienas kultūrinio švietimo draugijos Prūsų lietuvių susivienijimas įkūrėjų ir bibliotekininkas (1901–1910), prekiavo jos leidiniais. Dalyvavo lietuvių visuomeninėje politinėje veikloje, 1892 IX 12–1908 buvo Lietuviškos konservatyvų skyrimo draugystės Tilžės ir Pakalnės apskrityje sekretorius, „Sandoros“ draugijos narys. Nepaisydamas spaudimo skatino lietuvius rinkti savo atstovus į Ciesorystės seimą (reichstagą). Buvo germanizacijos politikos priešininkas, pasisakė už mažlietuvių tautinį savarankiškumą ir kultūros autonomiją. Po Versalio taikos (1919) propagavo Klaipėdos krašto prijungimo prie Didžiosios Lietuvos idėją.

Domas Kaunas

Algirdas Žemaitaitis

Iliustracija: Mikelis Kiošis; Mikelis Kiošis