Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jurgis Šaulys

XX a. Lietuvos Respublikos valstybės ir visuomenės veikėjas, diplomatas, bibliofilas.

Šaulỹs Jurgis 1879 IV 3Balsėnuose (Tauragės aps.) 1948 X 18Lugane (Šveicarija), Lietuvos Respublikos valstybės ir visuomenės veikėjas, diplomatas, bibliofilas. Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės akto (1918 II 16) signataras. Filosofijos daktaras (1912). Mokėsi Vilniaus kunigų seminarijoje. Už draudžiamos lietuvių spaudos platinimą iš seminarijos pašalintas. Vienas Lietuvos demokratų partijos kūrėjų (1902); 1904 iš jos pasitraukė. Nuo 1900 bendradarbiavo lietuvių spaudoje. 1903 nelegaliai atvyko į Tilžę redaguoti „Varpą“ ir „Ūkininką“. Nuo 1903 (su pertrauka) Berno universitete studijavo ekonomiką; studijuodamas 1904 tęsė redaktoriaus darbą. Bendravo su Jurgiu Lapinu, Marta Zauniūte, Vydūnu (dalyvavo jo vadovaujamuose Giedotojų draugijos renginiuose), Jonu Vanagaičiu. 1912 baigė Berno universitetą. Dirbo Vilniaus žemės ūkio banke. 1914–1915 redagavo laikraštį Lietuvos žinios. 1916 dalyvavo Berno ir Lozanos (Šveicarija) lietuvių konferencijose dėl lietuvių tautos savarankiškumo. 1917 Lietuvių konferencijos Vilniuje dalyvis. 1917–1918 Lietuvos Tarybos generalinis sekretorius ir vicepirmininkas. 1918–1923 Lietuvos nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras Vokietijoje, Šveicarijoje, Italijoje, 1927–1931 prie Šventojo Sosto, 1931–1938 Vokietijoje, 1938–1939 IX Lenkijoje. 1924–1925 Klaipėdoje redagavo laikraščius „Klaipėdos žinios“, 1924 „Memel-Zeitung“, 1924–1927 laikraščio „Lietuvos keleivis“ oficialusis redaktorius. Nuo 1939 gyveno Šveicarijoje, iki 1946 čia buvo nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras. Šaulys daug prisidėjo prie Klaipėdos krašto išlikimo Lietuvos sudėtyje. Jis ne kartą priekaištavo Vokietijos administracijai dėl kišimosi į Klaipėdos krašto reikalus, dėl Vydūno įkalinimo Tilžės kalėjime, dėl lietuvių mažumos teisių suvaržymo Prūsų Lietuvoje. 1938 XI 14 Šaulys informavo LR Vyriausybę apie nacistinės Vokietijos rengimąsi aneksuoti Klaipėdos kraštą. 1940 VII 23 nusiuntė Šveicarijos ir Vengrijos vyriausybėms notas dėl sovietų aneksijos nepripažinimo ir protestą prosovietinei Lietuvos vyriausybei. 1940 VII 14 Lietuvos sovietinė vyriausybė atėmė iš jo Lietuvos Respublikos pilietybę ir konfiskavo turtą Lietuvoje.

Dar skaitykite Šaulio Jurgio archyvas.

LE

TLE

Iliustracija: Jurgis Šaulys / Iš knygos „Lietuvos albumas“, 1921