Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Rytas“

Klaipėdos krašto spaudos leidybos ir prekybos bendrovė.

„Rýtas“, Klaipėdos krašto spaudos leidybos ir prekybos bendrovė, veikusi 1921 II 9–1939 VI 29 Klaipėdoje. Rytui priklausė poligrafijos įmonės Klaipėdoje ir Tilžėje (1921–1925 turėjo filialą – Pawlowskio spaustuvę Tilžėje) su leidykla, periodinių spaudinių ekspedicija ir knygynais. Joje rengti aukštos kvalifikacijos poligrafininkai. Rytui vadovavo priežiūros taryba (5–8 asmenys) ir valdyba (2), žymesni: Adomas Brakas, Viktoras Gailius, Vilius Sprogys, Jokūbas Stikliorius. Nuo 1928 Ryte dalyvavo Didžiosios Lietuvos verslininkai, stambų kapitalą investavo Lietuvos Respublikos vyriausybė. Ryto poligrafijos įmonė buvo viena pajėgiausių ir moderniausių Lietuvoje. Ją sudarė spaustuvė su stereotipijos, litografijos, cinkografijos, kartonažo skyriais ir knygrišykla. 1925 pastatyti modernios poligrafijos reikalavimus atitinkantys administracijos ir gamybos rūmai. 1933 dirbo 70, 1936 – 95, 1937 – 140 darbuotojų. Nuo 1938 Ryte veikė skaitykla, šachmatų klubas ir futbolo komanda. Iš viso Rytas išspausdino apie 600 knygų ir smulkiųjų spaudinių lietuvių kalba. Iš jų Klaipėdos krašto ir Mažosios Lietuvos pietinės dalies gyventojams skirta 260 neperiodinių ir 22 periodiniai leidiniai lietuvių, 5 – vokiečių kalba. Svarbiausi spausdinti laikraščiai „Darbininkų balsas“ (1931–1933, 1935–1939), „Klaipėdos žinios“ (1924–1926), „Lietuvos keleivis“ (1924–1939) su 7 priedais, „Pagalba“ (1923–1932), „Vakarai“ (1936–1939). Ryto produkcijai būdinga gera spaudos kokybė. Už ją 1936 žemės ūkio ir pramonės parodoje Kaune įmonė apdovanota sidabro medaliu, mokslininkai ir rašytojai (Vaclovas Biržiška, Liudas Gira, Balys Sruoga) už jų knygų kokybišką išspausdinimą paskelbė atvirus laiškus padėkas. Vokietijai užėmus Klaipėdos kraštą Ryto bendrovė likviduota valdžios spaudimu. Dalį techninės įrangos savininkai išgabeno į Didžiąją Lietuvą, dalį pardavė įmonės patalpose įkurtai vokiečių spaustuvei Druckhaus Gutenberg (savininkas W. Otto ir H. Rosės vadinamoji pasitikėjimo bendrovė), kuri veikė iki 1944.

Domas Kaunas

Iliustracija: Lietuvių akcinės bendrovės „Rytas“ leidyklos ir spaustuvės knygynas / Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus

Iliustracija: Lietuvių akcinės bendrovės „Rytas“ leidyklos 2000 markių nominalo akcija, 1922 / Iš Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus

Iliustracija: Lietuvių akcinės bendrovės „Rytas“ spaustuvės rotacinė mašina, iki 1939 / Iš Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus

Iliustracija: Lietuvių akcinės bendrovės „Rytas“ spaustuvės litografijos skyrius, iki 1939 / Iš Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus