Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Keleivis“, 5

Mažosios Lietuvos lietuvių mėnesinis laikraštis, ėjęs 1950–1968 Hannoveryje.

„Kelevis“, 5, Mažosios Lietuvos lietuvių mėnesinis laikraštis, ėjęs 1950–1968 Hannoveryje (Vokietija) lotynišku ir gotišku šriftu. Po Antrojo pasaulinio karo atkurtas Mažosios Lietuvos Tarybos nutarimu 1949 suvažiavime Hanau. 1950 VII 1–1952 leido Mažosios Lietuvos Tėviškės Mylėtojų draugija. Atsakingi ir faktiniai redaktoriai: 1950–1951 Ansas Lymantas, 1951–1952 Albertas Puskepalaitis, Hermannas Jakužaitis (1952), Endrius Žilius (nuo 1952 kartu su redektorių komisija). Bendradarbiavo Vilius Endrikaitis, Jonas Grigolaitis, Adolfas Keleris, Karolis Augustas Oselis, Erdmonas Simonaitis, Fricas Šlenteris, Ansas Trakis ir kiti.

Iliustracija: Po Antrojo pasaulinio karo išeivijoje išleisto pirmojo „Keleivio“ numerio antraštė / lš „Lietuvos pajūris“, 1983, nr. 22