Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Fricas Šlenteris

girininkas, XX a. visuomenės ir kultūros veikėjas, lietuvių spaudos bendradarbis, redaktorius.

Šlenteris Fricas 1905 IX 3Šilgaliuose (Tilžės aps.) 1986 XII 1Bremene (Vakarų Vokietija), girininkas, visuomenės ir kultūros veikėjas, lietuvių spaudos bendradarbis, redaktorius. Mokėsi Šilgalių pradinėje mokykloje, vėliau vidurinėje ir prekybos mokyklose Tilžėje. 1923–1927 dirbo Dinkių, 1927–1936 – Milkurpių miškų urėdijoje, 1936–1939 – Klaipėdos uosto muitinėje. Aktyviai dalyvavo Klaipėdos krašto „Santaros“, Giedotojų draugijos, mokyklų ir kitų draugijų veikloje. 1928–1939 Santaros centro valdybos narys; 1935 išrinktas kultūros srities vadovu rūpinosi draugijos biblioteka, stovyklų, įvairių kursų (tarp jų lietuvių kalbos, rankdarbių, renginių ir sporto vadovų) organizavimu, muzikos ir literatūros vakarų, koncertų, švenčių ant Rambyno kalno, Juodkrantėje ir kitur rengimu. Priekulėje įsteigė lietuviškų knygų biblioteką. Po Antrojo pasaulinio karo, gyvendamas Vokietijoje, rūpinosi lietuvių Evangelikų Liuteronų Bažnyčios gyvenimu. Nuo 1957 redagavo evangelikų liuteronų laikraščius Svečias, Evangelikų kelias, Sandora. 1954 išrinktas Pasaulio lietuvių bendrijos Vokietijos krašto tarybos nariu.

Daiva Kšanienė

MLFA

Iliustracija: Fricas Šlenteris, iki 1939 / Iš laikraščio „Lietuvos pajūris“, 1985, Nr. 38

Iliustracija: Grupė santariečių: pirmas sėdi Fricas Šlenteris, ketvirtas – Martynas Gelžinis, iki 1939 / Iš Evos Skrudzinskas ir Frico Šlenterio rinkinio