Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Endrius Žilius

psichologas ir pedagogas, XX a. mažlietuvių išeivijos veikėjas.

Žlius Endrius 1919 III 10Raudžiuose (Šilutės aps.) 2000?, psichologas ir pedagogas, išeivijos veikėjas. Mažosios Lietuvos enciklopedijos rėmėjas. 1932–1936 lankė Ramučių pradinę mokyklą, vėliau įstojo į Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnaziją, 1940 baigė. Vokiečių okupacijos metais mokytojavo Purviškiuose, vėliau persikėlė į Kauną, Vytauto Didžiojo universitete studijavo germanistiką. 1943 išvyko į Vilnių. Frontui artėjant su šeima traukėsi į Rytprūsius. Liubeko karo pabėgėlių stovykloje įsidarbino IRO (Tarptautinėje pabėgėlių organizacijoje), tvarkė pabėgėlių bylas, kitą dokumentaciją. 1947–1952 lietuviškose mokyklose dėstė vokiečių, anglų, lotynų kalbas. 1951–1954 atstovavo lietuvių karo pabėgėliams Šlėzvigo-Holšteino krašto Darbo ir socialinių reikalų ministerijoje. 1952–1959 „Keleivio“ atsakingasis redaktorius, vėliau Europos lietuvio bendradarbis, rašė recenzijas ir straipsnius Mažosios Lietuvos tematika. 1958–1961 studijavo Kielio universitete psichologiją. Nuo 1963 dirbo Hamburgo kalėjimų valdyboje, vėliau Teisingumo senate. Paskelbė straipsnių kriminalinės psichologijos klausimais. Rūpinosi Mažosios Lietuvos likimu, rėmė lietuvininkų veiklą.

L: Lietuvos pajūris. 1985, nr. 40; Europos lietuvis. 1994 IX 10–16, nr. 37.

Iliustracija: Endrius Žilius / Iš Viliaus Pėteraičio rinkinio