Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Karolis Augustas Ozelis

Karlas Augustas Oselies, XX a. teisininkas, visuomenės veikėjas.

Ózelis Karolis Augustas, Oselies Karl August, Óselis K. 1892(5) XI 7Juknaičiuose ar Okslindžiuose (Šilutės aps.) 1951 IX 1Vakarų Berlyne, teisininkas, visuomenės veikėjas. Berlyno ir Würzburgo universitetuose studijavo teisę. 1924 už disertaciją Beitrag zur Geschichte der inneren Kolonisation in Litauen unter besonderer Berücksichtigung des Bodenreformgesetzes vom 29. März 1922 [Lietuvos vidaus kolonizacijos istorija, ypač atsižvelgiant į 1922 III 29 žemės reformos įstatymą] Ozeliui suteiktas teisės daktaro laipsnis. Ilgą laiką buvo Šilutės apskrities viršininkas, Klaipėdos krašto Direktorijos patarėjas. 1939 III 23–IV 6 nacių suimtas ir kalintas. Ištremtas iš krašto apsigyveno Kaune, tapo valstybiniu pensininku. 1941 iš sovietų okupuotos Didžiosios Lietuvos repatrijavo į Vokietiją, sugebėjo grįžti į Klaipėdą. 1941 VI 20 vėl ištremtas iš gimtojo krašto, išvyko į Berlyną, ten gyveno specialioje gestapo ir RSHA (Reichssicherheitshauptamt [Vyriausioji Reicho saugumo valdyba]) priežiūroje. Ozelis parengė ir 1932 paskelbė Seimelio rinkimų įstatymą (ir vokiečių kalba). Kartu su R. Friederichsenu sudarė mokykloms skirtą Lietuvos fizinį žemėlapį (vokiečių kalba). Bendradarbiavo laikraštyje „Dabartis“, leistame per Pirmąjį pasaulinį karą. Palaidotas Berlin– Lichterfelde, Park-Friedhofo kapinėse.

L: Arbušauskaitė A. Lietuvos optantai: klaipėdiškiai, 1939. Klaipėda, 2001, p. 120–121; LE; MLFA.