Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Hermanas Jokūbas Jakužaitis

XX a. mažlietuvių žurnalistas, rašytojas.

Jakužáitis Hermanas Jokūbas 1902 VII 26Stančiuose (Klaipėdos aps.) 1964 V 12Nürtingene (Vokietija), mažlietuvių žurnalistas, rašytojas. Jau 1918 Lietuviškoje ceitungoje apie Lietuvos (Didžiosios) Tarybą paskelbė straipsnį, kurį aršiai kritikavo Klaipėdos krašto vyskupas Gregoras. Vėliau kurį laiką redagavo laikraščius Lietuvos keleivis, Pajūrio sargas ir kitus. Girlandos slapyvardžiu į Lietuvos keleivį parašė straipsnių, romanų iš mažlietuvių gyvenimo: Gyventi ir nepasiduoti; Kalvis Vilius Jurjonas. Išleido knygelę Tėvynė Lietuva ir Vincas Kudirka (1918). Ir šiandien kaip priesakas skamba jo eilėraštis „Mes buvome, mes esame, mes būsime!“ (1935). Kaune buvo Klaipėdos ir užsienio spaudos atstovas. Baigiantis Antrajam pasauliniam karui, buvo Lietuvos spaudos atstovas Berlyne prie Vokietijos vyriausybės. Gyvendamas Vokietijoje, nuo 1952 redagavo Keleivį, nuo 1953 – dar ir biuletenius Eltos informacijos, Elta-Pressedienst. Klaipėdos (po 1944 išeivių) spaudoje Kretingalės lietuvininkų tarme skelbdavo Jurgio ir Miko pašnekesius apie politiką, gyvenimą ir kita.

L: Lietuvos pajūris, 1962, nr. 4; 1964, nr. 2–3.

MLFA

Jurgis Reisgys

Iliustracija: Hermanas Jokūbas Jakužaitis / Iš žurnalo „Lietuvių dienos“, 1954, nr. 9