Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mažosios Lietuvos tėviškės mylėtojų draugija

mažlietuvių išeivijos organizacija Vokietijoje.

Mažõsios Lietuvõs tviškės myltojų draugijà, įkurta 1952 (?) Lübecke (Vokietija). Priklausė Mažosios Lietuvos rezistenciniam sąjūdžiui, glaudžiai bendradarbiavo su Mažosios Lietuvos Taryba, leido išeivijos lietuvininkų laikraštį „Keleivis“. Pirmininkas Vilius Endrikaitis. Mažosios Lietuvos tėviškės mylėtojų draugijos veikla suaktyvėjo po 1958 III 15 Timmendorferstrande įvykusio draugijos valdybos posėdžio, kuriame nutarta pagyvinti Mažosios Lietuvos istorijos tyrinėjimo darbus. Numatyta kaupti visus savųjų ir svetimųjų rašytojų veikalus apie Mažąją Lietuvą, padaryti svarbesnių dokumentų fotokopijas. Taip pat nutarta steigti draugijos biblioteką, kuria galėtų naudotis besidomintieji kraštu.

L: Keleivis. 1953, nr. 10; Keleivis. 1958, nr. 5–6.

MLFA