Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Ūkininkas“

mėnesinis varpininkų žurnalas, ėjęs 1890–1905 Ragainėje ir Tilžėje.

„kininkas“, mėnesinis varpininkų žurnalas, ėjęs 1890–1905 Ragainėje ir Tilžėje. Didžiojoje Lietuvoje platintas nelegaliai. Rašė daugiausia žemės ūkio tematika, nuosaikiai kritikavo caro valdžią ir valdininkus, išspausdino Vinco Kudirkos, Gabrielės Petkevičiaitės-Bitės, Žemaitės, Lazdynų Pelėdos, Jono Biliūno ir kitų autorių grožinės literatūros kūrinių. Tiražas 1000–1500 egz. Oficialūs redaktoriai Martynas Jankus, Kristupas Voska, Jurgis Lapinas, faktiniai – Juozas Adomaitis-Šernas, Jonas Kriaučiūnas, Stasys Matulaitis, Kazys Grinius, Juozas Bagdonas, Jurgis Šaulys, Jonas Vileišis, Juozas Gabrys-Paršaitis.

L: Urbonas V. Lietuvos žurnalistikos istorija. Klaipėda, 2001.

Iliustracija: „Ūkininko“ pirmojo numerio antraštė, 1890 / Iš knygos „Lietuvių literatūros istorija“, t. II, 1958