Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Wangemanno misionierių draugija

evangelikų liuteronų misijų organizacija.

Wangemanno misioniẽrių draugijà, Wangemanno msija, Wangemanno pasiuntinỹstės draugỹstė, Draugijà evangèlikų msijoms stabmeldži tárpe reti (vok. Gesellschaft zur Beförderung der evangelischen Missionen unter der Heiden), evangelikų liuteronų misijų organizacija. Įsteigta Berlyne 1834, Lietuvoje buvo vadinama jos direktoriaus Hermanno Theodoro Wangemanno pavarde. Organizavo misijas Afrikoje ir Kinijoje. 1873 XI 2 Berlyne pašventinti H. Th. Wangemanno rūpesčiu pastatyti nauji Wangemanno misionierių draugijos namai (seminarija), nes senuosiuose (pastatyti 1837) galėjo mokytis tik 12 jaunuolių. Ši seminarija parengė kelis šimtus misionierių, tarp jų apie 20 lietuvininkų; joje mokėsi Vydūno tėvas Anskis Storostas. 1908 Wangemanno misionierių draugijos seminarijoje mokėsi 8 lietuvių jaunuoliai. Wangemanno misionierių draugija 1834 įkūrė Betanijos (Bethanien) misijų stotį Pietų Afrikoje (čia apie 1884 buvo 44 Wangemanno misionierių draugijos įsteigtos stotys, turėjo 15 000 krikščionių). Į Kiniją pirmieji Wangemanno misionierių draugijos misionieriai išsiųsti 1882. 1910 Wangemanno misionierių draugijai priklausė Kinijoje, Pietų ir Rytų Afrikoje (dabar Tanzanija) 86 didelės ir 439 mažos misijų stotys bei 616 Žodžio apsakymo vietos su 60 000 pakrikštytųjų (vien 1910 pakrikštijo 4781); jose dirbo 119 misionierių (17 iš Rytprūsių), 6 gydytojai ir mokytojai, 33 mokytojos ir 23 čiabuviai pasiuntiniai. Misijų stotyse veikė 307 pradinės ir 7 aukštesniosios mokyklos, kuriose mokėsi 13 000 vietinių gyventojų vaikų. 1902 ir 1904 Wangemanno misionierių draugija paskelbė atsišaukimus (vokiečių ir lietuvių kalbomis) dėl materialinės paramos Wangemanno misionierių draugijos organizuojamoms misijoms. Wangemanno misionierių draugijos misijas dosniai rėmė lietuvininkai; tokių aukų vien Mikelis Kybelka kasmet surinkdavo po 3–4 tūkstančius markių. 1913 Mažojoje Lietuvoje buvo surinkta 30 796 markės. Wangemanno misionierių draugijoje dirbo šie lietuvininkai misionieriai: Daudertas, Greškaitis (Greszkat), Dovydas Jurkaitis, Martynas Kybelka, Jonas Kikilius, Jonas Kilius (Killus), A. Klonius (Klonus), Adolfas Petrikas, dailidė Maksas Skwirblys (1907 pasirašė 5 metų sutartį statyti bažnyčias ir kurti misijų stotis; subūrė čiabuvių pučiamųjų orkestrą), Erdmonas Švelnius, jo 3 sūnūs – Jonas, Jurgis ir Paulius, Teodoras Švelnius, Martynas Vanagas ir kiti. Wangemanno misionierių draugija leido laikraščius Pasiuntinystės prietelis ir „Metinis pasiuntinystės laiškelis“. 1910–1914 veikė Wangemanno misionierių draugijos knygynas (vok. Buchhandlung der Berliner evangelischer Missionsgesellschaft), kuris išleido knygų (spausdintos Mažojoje Lietuvoje) apie misionierius vertimų į lietuvių kalbą. Wangemanno misionierių draugijos direktoriai: Wallmannas, H. Th. Wangemannas (1865–1894), Gensichenas (1905 lankėsi Mažojoje Lietuvoje), D. Axenfeldas (1913–1921).

Dar skaitykite Gossnerio misija.