Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Pasiuntinystės prietelis“

Wangemanno misionierių draugijos leidinys, ėjęs 1904–1908 Tilžėje.

„Pasiuntinỹstės pretelis“, trimėnesinis Wangemanno misionierių draugijos leidinys, ėjęs 1904–1908 Tilžėje. Redaktorius kunigas B. K. Redmeris. 1908 leistas tik vokiečių kalba. Tiražas 5000 egz.

Vytas Urbonas