Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Dovydas Jurkaitis

David Jurkat, XIX–XX a. evangelikų liuteronų kunigas.

Jurkáitis Dovydas, Dovas (David Jurkat) 1879 IX 22Naujuosiuose Argininkuose (Tilžės aps.) 1961 II 2Oberlangenrothe, Kulmbacho kraštas (Vokietija), evangelikų liuteronų misionierius, kunigas. Augo surinkimininkų šeimoje. Tėvų skatinamas nuo 1903 mokėsi Pasiuntinystės misijos (Wangemanno misionierių draugijos) seminarijoje Berlyne. 1909 išsiųstas misionieriauti į Kimberley deimantų kasyklą Pietų Afrikoje. Išmoko vietos gyventojų kalbą, išlaikė antruosius teologijos egzaminus ir 1912 I 28 ordinuotas kunigu. Vadovavo kelioms pasiuntinystės stotims, steigė mokyklas, rūpinosi žmonių sanitariniu švietimu. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui iš Pietų Afrikos kaip Vokietijos pilietis buvo repatrijuotas. 1916 VII–1918 VIII kunigavo Natkiškiuose, 1918 VIII–1919 VII 6 – Žukuose, 1919–1925 – Jurbarke, nuo 1920 pabaigos buvo Jurbarko progimnazijos tikybos mokytojas. Čia 1922–1924 leido atkurtą evangelikų liuteronų žurnalą „Svečias“ (spausdintas Jagomasto spaustuvėje Tilžėje). D. Jurkaitis buvo konservatyvių pažiūrų, neretai konfliktavo su Viliaus Gaigalaičio vadovaujama Lietuvos evangelikų liuteronų Konsistorija. Su Skuodo kunigu M. Bordeliumi įsteigė „tikrojo“ evangelinio tikėjimo draugiją. Įregistravęs ją teisme, pamaldas rengė Palangoje 1928 įrengtuose maldos namuose. Žemaičių Naumiesčio bendruomenė 1925 D. Jurkaitį išsirinko kunigu. 1933 pabaigoje jis persikėlė į Priekulės parapiją, tapo jos antruoju kunigu. 1934–1944 kunigavo Vyžiuose. Artėjant frontui traukėsi į Vokietijos gilumą. Nuo 1944 kunigavo Laigyčiuose (Labguvos aps.), nuo 1945 Kenze (Meklenburgas‑Pomeranija). Kartu su kitais kunigais Jurkaitis aptarnavo 1946–1956 Hannoveryje veikusią lietuvių evangelikų liuteronų parapiją. 1947 išėjo į pensiją ir persikėlė į Oberlangenrothą.

Žmona Elisabeth Biensfeld (1887–1967). Turėjo du sūnus ir dukterį: sūnus Ernstas Jurkaitis (Ernst Jurkat, 1919 III 17–2011 VIII 26, dirbo mokytoju Oberlangenrothe), Paulius Jurkaitis (Paul Jurkat, 1923 VI 20–2009 I 8, buvo kunigas Bavarijos evangelikų liuteronų bažnyčios parapijose 1955–1987), duktė Elzbieta Jurkaitytė (Elsbeth Jurkat, 1921–2005 buvo mokytoja).

Albertas Juška

Algirdas Žemaitaitis