Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Dovydas Jurkaitis

Dovas Jurkaitis, XIX–XX a. evangelikų liuteronų kunigas.

Jurkáitis Dovydas, Dovas (1879 IX 22 Naujuosiuose Argininkuose, Tilžės apskrityje apie 1963 Vokietijoje), evangelikų liuteronų kunigas. Augo surinkimininkų šeimoje. Tėvų skatinamas 1903 stojo į Pasiuntinybės seminariją Berlyne. Ją baigęs, 1909 išsiųstas į Pietų Afriką, Kimberley deimantų kasyklą, kaip Vangemano pasiuntinybės misionierius. Išmoko vietos gyventojų kalbą, išlaikė antruosius teologijos egzaminus ir 1911 įšventintas į kunigus. Vadovavo kelioms pasiuntinybės stotims, steigė mokyklas, rūpinosi žmonių sanitariniu švietimu. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui iš Pietų Afrikos kaip Vokietijos pilietis buvo išsiųstas. Jurkaitis kunigavo Mažojoje Lietuvoje: 1916–1918 Natkiškiuose, 1918 Žukuose, 1919–1924 Jurbarke. Nuo 1920 pabaigos kartu ir Jurbarko progimnazijos tikybos mokytojas. Čia 1922–1924 leido atgaivintą evangelikų liuteronų žurnalą Svečias (spausdintas Enzio Jagomasto spaustuvėje Tilžėje). Buvo konservatyvių pažiūrų, neretai konfliktavo su Viliaus Gaigalaičio vadovaujama Lietuvos evangelikų liuteronų Konsistorija. Su Skuodo kunigu M. Bordeliumi įsteigė „tikrojo“ evangelinio tikėjimo draugiją. Įregistravęs ją teisme, pamaldas rengė Palangoje 1928 įrengtuose maldos namuose. Žemaičių Naumiesčio bendruomenė 1925 Jurkaitį išsirinko kunigu. 1933 persikėlė į Priekulės parapiją, 1934–1944 kunigavo Vyžiuose. Artėjant frontui, pasitraukė į Vokietiją. Kartu su kitais kunigais Jurkaitis aptarnavo 1946–1956 Hannoveryje veikusią lietuvių evangelikų liuteronų parapiją.

Albertas Juška

Algirdas Žemaitaitis