Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Aleksandras Vanagas

XX a. lietuvių kalbininkas.

Vãnagas Aleksandras 1934 VIII 12Buivėnuose (Kupiškio vls.) 1995 IV 13Vilniuje, lietuvių kalbininkas. 1959 baigęs Vilniaus universitetą, iki mirties dirbo Lietuvių kalbos institute, 1990–1995 jo direktorius. Nuo 1990 Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių kalbos katedros vedėjas, nuo 1993 Atkuriamojo senato pirmininkas. Žymiausias lietuvių onomastikos specialistas. Paskelbė monografijas: Lietuvos TSR hidronimų daryba (1970), Lietuvių hidronimų etimologinis žodynas (1981), Lietuvių hidronimų semantika (Lietuvių kalbotyros klausimai 21, 1981), kartu su kitais – Lietuvos TSR upių ir ežerų vardyną (1963), Lietuvių pavardžių žodyną (1–2, 1985–89), Лиовскiя элементы у Беларускай анамастицы (Мiнск, 1968). Šiuose veikaluose, t. p. daugelyje straipsnių, nagrinėta Mažosios Lietuvos onomastika.

L: Sabaliauskas A. Lietuvių kalbos tyrinėjimo istorija 2, V., 1982; Morkūnas K., Sabaliauskas A. Aleksandras Vanagas // Baltistica, 30 (1), 1995; Smoczyński W. Aleksandras Vanagas // Linguistica Baltica 5–6, Warszawa, 1996–1997.

Zigmas Zinkevičius

Iliustracija: Aleksandras Vanagas