Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonas Kilius

XX–XXI a. germanistas, vertėjas.

Klius Jonas 1938 VI 26Kupiškio vls. 2012 Vilniuje, germanistas, vertėjas. Humanitarinių mokslų daktaras (1973). 1962 baigė germanistiką Vilniaus universitete. Nuo 1962 ten dėstė vokiečių kalbą; docentas (1979). 1978–1993 Vokiečių kalbos katedros vedėjas. 1969 išleido vokiečių kalbos chrestomatiją studentams filologams Lesebuch für Philologen. Joje įdėtos ištraukos iš Augusto Schleicherio, Frydricho Kuršaičio, Christiano Bartscho, Victoro Jungferio, E. Geisto, Hermanno Buddensiego ir kitų veikalų. Ilgametis Lietuvos ir Vokietijos draugijos pirmininkas, lietuvių ir vokiečių santykių tyrinėtojas. Skaitė pranešimus konferencijose Vokietijoje apie situaciją Lietuvoje, vokiečių ir lietuvių santykius, Johanno Bobrowskio vertimus Lietuvoje, Švedijoje – apie Kryžiuočių ordino vertinimo skirtumus Lietuvoje ir Vokietijoje. 1994 Kilius ir Jokūbas Skliutauskas pasiūlė surengti tarptautinį koliokviumą apie Augustą Schleicherį Jenos Frydricho Schillerio universitete (Vokietija). Paskelbė straipsnį Vokietijoje: Nationalismus in Litauen? [Ar yra nacionalizmas Lietuvoje?, Acta Ваltiса, XXXI (1), 1993], August Schleicher und die deutsch-litauische Verständigung [Augustas Šleicheris ir vokiečių–lietuvių savitarpio supratimas, Deutsch-litauische Kulturbeziehungen. Kolloquium zu Ehren von August Schleicher an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Universitätsverlag, 1995], Litauen – nicht 50, sondern 2 Jahre nach dem Krieg... [Lietuva – ne 50, bet 2 metai po karo, Adalbertusforum (Zeitschrift für ostmitteleuropäische Begegnung), 2/95]. Išvertė į lietuvių kalbą: Viktoras Falkenhahnas Paparčio žiedas. Senos pagonės prūsės pirmoji komunija (Pergalė, nr. 5, 1986), Vydūnas ir jo veikalas „Septyni šimtmečiai vokiečių ir lietuvių santykių“: vokiečio prisiminimai ir mintys (knygoje Vydūnas. „Septyni šimtmečiai vokiečių ir lietuvių santykių“, 2001), Georgo Forsterio laiškai iš Vilniaus (1988) ir kitas knygas.

Irena Tumavičiūtė

Iliustracija: Jonas Kilius, 2002