Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Hermann Theodor Wangemann

Hermanas Teodoras Vangemanas, XIX a. vokiečių evangelikų liuteronų teologas, kunigas ir misionierius.

Wangemann Hermann Theodor (Hermanas Teodoras Vángemanas) 1818 III 27Wilsnacke (netoli Wittenbergo, Vokietija) 1894 VI 18Berlyne, vokiečių evangelikų liuteronų teologas, kunigas ir misionierius. Dr. (1844). Wangemanno misionierių draugijos direktorius (1865–1894). 1836–1840 studijavo teologiją ir filolologiją Berlyno universitete. 1840–1844 dirbo namų mokytoju Berne (Šveicarija). 1845–1848 kunigavo Wolline (Vokietija). Nuo 1848 Kamino miesto mokytojų seminarijos direktorius ir antrasis katedros kunigas. 1866–1867 Afrikoje aplankė 20 misijų stočių. 1874–1891 kelis kartus lankėsi Mažojoje Lietuvoje. 1884–1885 vėl lankėsi Afrikoje; kelionės laiškai ir dienoraštis paskelbti „Lietuviškoje ceitungoje“. 1925 Enzio Jagomasto Lietuviszkose kalendrose paskelbti 1874 H. T. Wangemanno kelionės po Mažąją Lietuvą atsiminimai. Parašė 39 religines knygas; lietuviškai išėjo: Martyno Liuterio biografijos apybraiža Liuteriaus knygelės (1883), knyga Kašane Mamatepa: amzio-begis iš Šiaur-Transvallo, Pietaprikoj (1910). Lietuvininkų 1906–1910 surinktomis lėšomis Pietų Afrikos misijų stotyje Neu-Wangemannshöhe pastatyta bažnyčia H. T. Wangemanno atminimui.

L: Petrich H. Pasiuntinystes tews Wangemann. Berlynas-Karaliaučius, 1912.

Algirdas Žemaitaitis

Iliustracija: Hermannas Theodoras Wangemannas, XIX a. / Iš Mikelio Balčiaus rinkinio

Iliustracija: Hermanno Theodoro Wangemanno knygos „Kašane Mamatepa...“ atraštinis lapas, 1910 / Iš Algirdo Žemaitaičio rinkinio