Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Svečias“, 3

išeivijos lietuvių evangelikų liuteronų žurnalas.

„Svẽčias“, 3, išeivijos lietuvių evangelikų liuteronų žurnalas (iki 1991 buvo vadinamas laikraščiu), ėjęs 1955 V–2000 (su pertrauka 1984–1985). 1955–1971 buvo leidžiamas ir spausdinamas Vokietijos Federacinėje Respublikoje (iš pradžių Miunchene, nuo nr. 8 – Hannoveryje), nuo 1971 – JAV (Čikagoje; iki 1975 buvo spausdinamas Hamiltone, Kanada). Leido Lietuvių Evangelikų Liuteronų Bažnyčios vyriausioji taryba. Iš pradžių ėjo kas 2 mėnesius, nuo 1970 – kas ketvirtį. 1957 prie Svečio prijungtas JAV leistas „Evangelijos Žodis“. Buvo skirtas visiems po pasaulį išblaškytiems lietuvių evangelikams liuteronams, siekė stiprinti jų tikėjimą ir tautiškumą. Redaktoriai: Fricas Šlenteris (nuo 1955), Ansas Trakis (faktinis redaktorius Čikagoje), Adolfas Keleris (atsakomasis redaktorius Brėmene), Alfredas Vėlius (nuo 1986), Jonas Juozupaitis (1988) ir redakcinė komisija (A. Sedaitis, H. Dumpys, Olga Paulikienė, Albertas Paulikaitis, A. Vėlius, Ema Žiobrienė); nuo 1989 nr. 2 – redakcinė komisija, nuo 1992 – redaktoriai J. Juozupaitis, Hansas Dumpys ir redakcinė komisija (Živilė Šilgalienė, Valteris Bendikas, Ema Žiobrienė, Elytė Šneiderienė, Fricas Skėrys, Viktoras Mieliulis ir kiti). Tiražas 1000 egzempliorių.

L: Tamošiūnas J. Lietuviškų periodinių leidinių bibliografija 1832–1982. K., 1991.

Algirdas Žemaitaitis

Iliustracija: Evangelikų liuteronų žurnalo „Svečias“ viršelis, 1996, Nr. 3