Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonas Juozupaitis

XX a.–XXI a. pradžios evangelikų liuteronų kunigas.

Juozupáitis Jonas 1929 II 13Kilpiniuose (Tauragės aps.) 2008 VIII 25Orland Parke (Ilinojaus valstija, JAV), evangelikų liuteronų kunigas (1961). Sakytojo Jurgio Juozupaičio (gimė 1954 Čikagoje) vaikaitis. Per Antrąjį pasaulinį karą su tėvais pasitraukė į Vakarus. 1950 atvyko į JAV. 1958 įgijo verslo administravimo bakalauro laipsnį. 1961 Springfieldo Concordia kunigų seminarijoje baigė teologijos mokslus, 1972 I 30 Ziono evangelikų parapijos bažnyčioje Čikagoje buvo įšventintas kunigu. Paskirtas kunigu į Šv. Jono liuteronų parapiją Waterburyje (Konektikuto valstijoje). 10 metų dirbo įvairiose JAV parapijose.

Iliustracija: Kunigas Jonas Juozupaitis su žmona Erna / Iš žurnalo „Svečias“, 1997, nr. 2–3

Iliustracija: Tėviškės bažnyčioje Čikagoje, 1988. Iš kairės: kunigas Algimantas Žilinskas, kunigas Kermethas Stenmanas, vyskupas Hansas Dumpys, kunigas Jonas Juozupaitis, kunigas Stasys Neimanas ir kunigas Kostas Bumbulys / Iš Viliaus Pėteraičio archyvo