Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Alfredas Vėlius

pedagogas, teologas, XX–XXI a. mažlietuvių veikėjas.

Vlius Alfredas 1918 IIIStankiškėse (Šilutės aps.) 2009 II 3St. Louis (Missouri valstija, JAV), pedagogas, teologas, mažlietuvių veikėjas. Baigė Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnaziją. Studijavo teologiją Ciuricho universitete. Antrojo pasaulinio karo metu studijavo Kauno ir Vilniaus universitetuose, baigė aukštuosius pedagoginius mokslus. Nuo 1941 dėstė vokiečių kalbą Šiaulių mokytojų seminarijoje, vėliau – Šiaulių prekybos institute. 1944 paimtas priverstiniams Karaliaučiaus fortifikavimo darbams. Baigiantis Antrajam pasauliniam karui atsidūrė Vakarų Vokietijoje, JAV zonoje. Po karo dirbo JAV ir Jungtinių Tautų tremtinių įstaigose Vokietijoje. 1948 pakviestas skaityti teologijos ir pedagogikos paskaitų išeiviams lietuviams Pasaulinės liuteronų sąjungos centre Vokietijoje. Išvykęs į JAV studijavo Čikagos ir Ilinojaus universitetuose anglų kalbą ir sociologiją. Sudarė galimybes keliems lietuvių išeiviams atvykti į JAV. Gavęs pilietybę 1956–1958 mokytojavo vietos vidurinėje mokykloje. Į lietuvių kalbą vertė Bibliją (išleista 1988; su apokrifais). Parašė apie 20 pedagoginio pobūdžio veikalų (Keletas amžinybės tiesų ir įstatymų, Aukla, Malūnas, Pagarba tam, kuriam tokia pritinka ir kt.). 1992 IV 26 ordinuotas kunigu evangelikų liuteronų bažnyčioje Šilutėje. Nuo 1992 dėstė dogmatiką Klaipėdos universiteto Evangelikų teologijos centre. Palaidotas Justiceʼo (Čikagos priemiestis) Lietuvių tautinėse kapinėse; laidojo Ziono evangelikų liuteronų parapijos kunigas Valdas Aušra.

L: Laiškas iš Čikagos // Keleivis, 1953, nr. 9; Keleivis, 1954, nr. 6; Svečias. 1992, nr. 2; Alfredas Vėlius // Mokslas ir gyvenimas, 1994, nr. 9; Kaukas K. Du švyturiu // Tėvų ir protėvių šviesa. Klaipėda, 1996.

Iliustracija: Alfredas Vėlius, 1992

Iliustracija: Alfredo Vėliaus išversto Šventojo Rašto viršelis, 1988