Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Evangelijos Žodis“

lietuvių evangelikų liuteronų žurnalas, 1951–1955 ėjęs Čikagoje.

„Evangèlijos Žõdis“, lietuvių evangelikų liuteronų žurnalas, 1951 III–1955 ėjęs Čikagoje. Leido Tautinė liuteronų taryba Čikagoje. Pirmieji redaktoriai buvo dr. M. Kavolis ir kunigas Martynas Preikšaitis. Nuo 1951 rugsėjo redagavo kunigas Ansas Trakis. Iki 1954 pabaigos ėjo kas mėnesį, nuo 1955 – kas 2 mėnesius. „Evangelijos Žodyje“ nagrinėti religijos klausimai. Nuo 1956 žurnalas pavadintas „Evangelikų žodis“.