Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Olga Paulikienė-Pacaitė

XX a. lietuvių mokytoja.

Paulikenė-Pacáitė Olga 1908 II 29Lyduvėnuose (Raseinių aps.) 2000 II 29Čikagoje (JAV), mokytoja. 1930 baigė Tauragės mokytojų seminariją. Mokytojavo Šiluvoje ir Kražiuose. 1932 ištekėjo už inžinieriaus Jurgio Pauliko. 1932–1937 mokytojavo Pagėgiuose K. Donelaičio gimnazijoje (ten vadovavo skautams), 1937–1939 – Smalininkuose. 1939 naciams užėmus Klaipėdos kraštą, pasitraukė į Didžiąją Lietuvą. 1941 išvyko į Vokietiją, 1942 grįžo į Lietuvą. 1944 pasitraukė į Vokietiją. Mokytojavo Gunzenhauseno lietuvių stovyklos gimnazijoje, 1949 išvyko į JAV, apsigyveno Čikagoje. 1957–1967 mokytojavo K. Donelaičio lituanistinėje mokykloje. Čikagos Tėviškės lietuvių evangelikų parapijos narė, šios parapijos moterų draugijos pirmininkė. Parapijoje vesdavo Biblijos valandėles. 1980–1988 redagavo Šventojo Rašto vertimą į lietuvių kalbą. Parašė prisiminimus apie Pagėgių K. Donelaičio gimnaziją (Purvinas M. Klaipėdos krašto mokyklų draugijos istorija. K., 1995, p. 81–82).

Algis Paulikas

Iliustracija: Olga Pacaitė-Paulikienė (viduryje) su skautėmis Pagėgiuose, 1936 / Iš Algio Jurgio Pauliko šeimos albumo