Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Endrikis Šadagys

XIX–XX a. lietuvių visuomenės veikėjas, spaudos darbuotojas.

Šadagỹs Endrikis 1867 XII 10Uogaliuose (Kintų vls.) 1911 VIII 11Lankupiuose (Priekulės vls.), lietuvių visuomenės veikėjas, spaudos darbuotojas. 1899 gyveno Vilkyčiuose. Vedęs persikėlė į Lankupius. Ten dirbo laiškanešiu (gromatnešiu) ir ūkininkavo. Kaip Prūsijos valstybės tarnautojas negalėjo viešai dalyvauti tautiniame-kultūriniame lietuvių judėjime, bet daug prie jo prisidėjo, susirašinėjo su J. Basanavičiumi. Rėmė draugijas Lietuvininkų susivienijimas Prūsuose, „Sandora“, laikraštį „Apžvalga“. Laikraščių „Nauja lietuviška ceitunga“ ir „Namų prietelius“ (1899) leidimo iniciatorius ir bendradarbis. Redagavo laikraščio Pagalba nr. 1–2. Lietuvių kalba išspausdino ir išplatino įvairių atvirukų, laiškelių ir palaimos užrašų. Po E. Šadagio mirties kunigas Vilius Gaigalaitis laikė atsisveikinimo mišias jo namuose Lankupiuose.

Algirdas Žemaitaitis

Iliustracija: Endrikis Šadagys / Iš knygos „Kovos keliais“. Klaipėdos krašto prisijungimui prie Lietuvos 15-kos metų sukakčiai paminėti almanachas. Redaktorius-leidėjas Jonas Vanagaitis. Klaipėda, 1938

Iliustracija: Endrikio Šadagio užrašų knygos puslapis / Iš Domo Kauno knygos „Donelaičio žemės knygiai“, 1993