Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Lituania“, 2

leidybos ir poligrafijos įmonė, veikusi 1920–1939 Klaipėdoje.

„Lituania“, 2. Leidybos ir poligrafijos įmonė, veikusi 1920 V 15–1939 Klaipėdoje. Savininkas Frydrichas Vilhelmas Šaulinskis (1893 X 29–1935 V 10), jam mirus brolis Endrius ir sesuo Anė Preikšaitienė. 1920–1921 Lituania buvo vienintelė nuolat veikianti uostamiesčio lietuvių kultūros įstaiga. Jos raštinėje vykdavo lietuvių kultūros ir švietimo draugijų renginiai. Būdamas aktyvus savininkas gaudavo užsakymų, buvo įsigytos patalpos ir perkelta spaustuvė (iš Didžiosios Smėlio g. nr. 13 į Palangos g. nr. 23/24). Įmonę sudarė spaustuvė, litografija, kartonažo dirbinių skyrius, knygrišykla, knygynas. Darbininkų 1920 buvo 10, 1933 – 29. Klaipėdos krašto ir visos Mažosios Lietuvos lietuvininkams išspausdino 80 lietuviškų knygų, smulkiųjų spaudinių, leido 21 periodinį leidinį. Svarbiausi: Darbininkų balsas (2) (čia spausdintas 1934–1935), Klaipėdos krašto valdžios žinios (1920, 1923–1939), Pagalba (1932–1939), Prūsų lietuvių balsas (1920–1921). Nuo 1920 spausdino Didžiosios Lietuvos leidinius. Didelę dalį Lituania darbų sudarė akcidendnė spauda, savininkas turėjo teisę spausdinti Klaipėdos krašto valdžios įstaigų dokumentų blankus. Rengė kvalifikuotus poligrafininkus. Įmonė likviduota, hitlerininkams užėmus Klaipėdos kraštą.

Domas Kaunas

Iliustracija: Klaipėdos spaustuvės „Lituania“ 12-osios metinės. Pirmoje eilėje šeštas – savininkas Vilius Šaulinskis, 1932 / Iš Domo Kauno knygos „Mažosios Lietuvos knyga“, 1996

Iliustracija: Viliaus Šaulinskio spaustuvės Klaipėdoje „Lituania“ darbuotojai: Albertas Tumelaitis iš Tilžės, Vilius Šaulinskis, Martynas Kavolis, Ernstas Lyderis, Hugo Maschkė, Jurgis Mertinaitis, Martynas Glažė, Jokūbas Grušpalkis, Martinas Goldapas, Dreisė, Andrius Šaulinskis, apie 1922 / Iš laikraščio „Lietuvos pajūris“, 1982, nr. 8