Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Naumiestis, 2

Žemaičių Naumiestis, Paprūsės miestelis prie Šusties upelio.

Naũmiestis, 2, Žemačių Naũmiestis, Paprūsės miestelis prie Šusties upelio. 1650 minėtas kaip miestelis ir valsčiaus centras Pajūrio tijūnijoje valdytoje išeivio iš Prūsijos Friedricho Wulfo. Plėtrą skatino senas vieškelis Verdainė–Naumiestis, miestelyje buvusi pasienio prekyvietė, net keli keliai į Žemaitijos įvairias vietoves. 1779 Naumiestis išnuomuotas išeiviui iš Prūsijos M. Ronikeriui. 1792 gautos savivaldybės teisės. Į apylinkes kėlėsi lietuvininkai ir vokiečiai iš Mažosios Lietuvos (ypač panaikinus baudžiavą Prūsijoje 1807). Taip aplink Naumiestį apsigyveno Gocentų, Fetingių, Burzdžių ir kitos giminės, atvykusios iš Rytprūsių. Atsikėlę evangelikai liuteronai turėję savo mokyklą, maldos namus ir kapines. 1842 dvarininkai Ronikeriai pastatė naują mūrinę evangelikų liuteronų bažnyčią. Bažnyčios mokykloje dirbo kantoriai Jurgis Avižius (g. 1802 Karklininkuose), Žemaitaitis ir kiti. XIX a. vykdavo kelios metinės mugės (jomarkai), du savaitiniai turgūs. Per Naumiesčio pasienio muitinę 1847 įvežta prekių už 14 799, 1854 išvežta už 27 893 rublius. 1884 caro valdžios pavadintas Aleksandrovskoje. Kovose už Lietuvos Nepriklausomybę 1919–1920 žuvo ir apylinkių lietuvininkai Dovas Bitinas, Gustavas Brūžaitis, Andrius Gudaitis. 1923 prie Naumiesčio evangelikų liuteronų bažnyčios įsteigta Lietuviška jaunųjų krikščionių sąjunga, vadovaujama kunigo A. Petriko, jungusi jaunimą iš Didžiosios ir Mažosios Lietuvos, siekusi išlaikyti krikščionybę. 1894 Naumiestyje gimė visuomenės veikėjas Kristupas Gudaitis. Iš Naumiesčio apylinkių kilo kraštotyrininkai Jonas Bicka, Jonas Jurgis Gocentas ir Marta Juškaitė, meistras Dovas Srūgis, pedagogai Albertas Juška ir Irena Marija Siliūtė, kalbininkė Janina Janavičienė-Vaičiulytė. Naumiestyje darbavosi kantorius ir kunigas diakonas Frydrichas Megnius, kunigas Jonas Armonaitis, kantorius Mikelis Kuršaitis. Ir po Antrojo pasaulinio karo Naumiesčio evangelikų liuteronų parapijoje dar buvo apie 600 lietuvininkų.

L: Janavičienė J. Žemaičių Naumiesčio lietuvininkai. V., 1992.

Martynas Purvinas

Algirdas Žemaitaitis

Iliustracija: Žemaičių Naumiesčio kryžkelė, 2004

Iliustracija: Žemaičių Naumiesčio evangelikų liuteronų bažnyčia, iki 1918 / Iš Algirdo Žemaitaičio rinkinio

Iliustracija: Žemaičių Naumiesčio gaisrininkai su savo vėliavomis, apie 1923 / Iš Viktoro Raševskio rinkinio