Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Janina Janavičienė-Vaičiulytė

lietuvių kalbininkė.

Janãvičienė-Vaičiulýtė Janina 1936 VI 12Makiuose (Tauragės aps., dabar Šilutės r.), kalbininkė. Humanitarinių mokslų dr.(1993). 1955 baigė Žemaičių Naumiesčio vidurinę mokyklą. 1959 baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą. 1959–1965 mokytojavo Šilutės darbo vakarinėje mokykloje, 1965–1970 Klaipėdos K. Donelaičio vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja, 1970–1975 Klaipėdos jūrų laivininkysės užsienio jūreivių klubo vertėja instruktorė. 1975–1991 dėstė Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetuose, nuo 1991 dėstė Klaipėdos universiteto Humanitariniame fakultete; docentė (1998). 1985 apgynė filologijos mokslų kandidatės disertaciją Žemaičių Naumiesčio lietuvių kalbos sociolingvistiniai aspektai. Ištyrė Žemaičių Naumiesčio lietuvininkų, kurių protėviai atsikėlė iš Mažosios Lietuvos, palikuonių kalbą, aprašė jos raidą ir dabartinę būklę, lietuvininkų papročius, jų atsikėlimo į Žemaitiją istoriją. Aprašė ir Žemaičių Naumiesčio vietinių žemaičių tarmę bei abiejų lietuvių kalbos variantų sąveiką, toliau tiria Mažosios Lietuvos lietuvininkų ir vietos vokiečių kalbų sąveiką. Monografija Žemaičių Naumiesčio lietuvininkai (1992). Paskelbė 23 straipsnius apie Mažosios Lietuvos tarmes, etnografiją ir istoriją. Svarbesni: Rytprūsių lietuvių kalbos liekanos Žemaičių Naumiesčio šnektoje (1982); Žemaičių Naumiesčio šnekta socialinės lingvistikos požiūriu (1983, su Zigmu Zinkevičiumi); Dėl sintaksinių germanizmų Žemaičių Naumiesčio šnektoje (1988); Žemaičių Naumiesčio lietuvininkų kalbos modelis iki sąveikos su žemaičiais (1989); D. Kleino gramatikos reliktai šių dienų lietuvininkų šnektoje (knygoje Lietuvininkai ir Mažoji Lietuva amžių bėgyje, 1990); Senųjų lietuvininkų liaudies medicina (knygoje Mažosios Lietuvos etnografija, 1994); Lietuvininkų ir žemaičių ryšiai (knygoje Lietuvininkų kraštas, 1995); vadovėlis Mokomės kalbėti lietuviškai (1994, rusų kalba 1997).

Zigmas Zinkevičius

Vytautas Gocentas

Iliustracija: Janinos Janavičienės knygos „Žemaičių Naumiesčio lietuvininkai“ viršelis, 1992