Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonas Armonaitis

XX a. evangelikų liuteronų kunigas.

Armonáitis Jonas 1929 VIII 26Rupeikiuose (Jurbarko aps.) 1990 II 24Palangoje, kunigas. Baigė Jurbarko gimnaziją ir teologijos seminarą pas Tauragės kunigą Joną Kalvaną. 1950 X 29, Reformacijos dieną, pašventintas kunigu diakonu ir paskirtas aptarnauti Žemaičių Naumiesčio parapiją, Šilutės rajone. Šventimus suteikė kunigai Ansas Baltris ir Jonas Kalvanas, dalyvaujant kunigams Mikui Preikšaičiui ir Martynui Klumbiui. 1955 Armonaitis išrinktas Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios Konsistorijos nariu, pakeltas kunigu, apdovanotas sidabriniu kryžiumi ir paskirtas Kretingos dekanu. Aptarnavo Žemaičių Naumiesčio, Katyčių, Priekulės, Kretingos, Pašyšių ir Plikių parapijas. Sakė puikius pamokslus, puoselėjo Klaipėdos krašto bažnytines tradicijas, mėgo literatūrą, muziką, teatrą, surinko gausią biblioteką, kuri perduota brolio Andriaus, bažnyčios choristo iš Klaipėdos, šeimai. Palaidotas Priekulės parapijos Elniškės kapinėse.

Algirdas Žemaitaitis

Iliustracija: Kunigas Jonas Armonaitis

Iliustracija: Kunigo J. Armonaičio atminimo ekslibrisas, sukurtas minint Priekulės 450-ąsias metines.