Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kristupas Gudaitis

XX a. lietuvių gydytojas, visuomenininkas.

Gudáitis Kristupas 1894 III 19Žemaičių Naumiestyje (Tauragės aps.) 1972 VIII 26Warrene (Illinojaus valstija, JAV), gydytojas, visuomenininkas. Medicinos daktaras (1948), 1912–1914 mokėsi Evangelikų vidaus misijos seminarijoje Sankt Peterburge. Per Pirmąjį pasaulinį karą (1915) vokiečių paimtas j nelaisvę. 1919 savanoriu stojo į Lietuvos kariuomenę, 1920 baigė Karo mokyklą Kaune; dalyvavo kovose su lenkais, ties Širvintomis buvo sužeistas. Apdovanotas Lietuvos kariuomenės kūrėjo savanorio medaliu ir I laipsnio Vyčio Kryžiumi. 1923 pradėjo studijuoti Lietuvos universiteto Medicinos fakultete; 1931 įgijo gydytojo diplomą. 1934–1938 dirbo Klaipėdos ligoninėje chirurgijos ir ginekologijos akušerijos skyriaus gydytoju. 1936 Gudaičiui suteiktas chirurgijos, 1938 akušerijos ir ginekologijos specialisto vardas. 1937 Berlyne tobulinosi kaip plaučių chirurgas. 1939–1940 chirurgas Kaune, Kauno kalėjimo ligoninės vyriausiasis gydytojas; iš pareigų atleistas sovietinių okupantų. Daugiau kaip 10 metų buvo Lietuvos evangelikų liuteronų sąjungos pirmininkas, nuo 1938 Lietuvos evangelikų liuteronų Konsistorijos prezidentas. Už Konsistorijos lojalumą Lietuvos Respublikai prezidento A. Smetonos apdovanotas Vytauto Didžiojo ordinu. Lietuvių evangelikų reikalais rašė į lietuvišką periodinę spaudą: Kristijonas Donelaitis ir jo „Metai“ (1932); Ateivis – žmonių pamėgtas Mažosios Lietuvos poetas (1951); Kultūriniai ir tikybiniai ryšiai tarp Mažosios ir Didžiosios Lietuvos evangelikų lietuvių; Lietuvių Evangelikų liuteronų tikybinio ir kultūrinio gyvenimo bruožai (1952). Veikalas Lietuviai evangelikai (1957) apie Mažosios ir Didžiosios Lietuvos bei Amerikos evangelikus išspausdintas atskira knyga. 1941 pasitraukė į Vokietiją, dirbo ligoninėse, nuo 1946 – pabėgėlių stovyklose ir sanatorijose. Pabaltijo universitete Hamburge (Pinneberge) įgijo medicinos daktaro laipsnį (disertacija Pirminė plaučių karcinoma Lietuvoje ir jos priežastys bei patologija); 1948–1949 ten dėstė; asocijuotasis profesorius. 1949 persikėlė į JAV, dirbo ligoninėje. Vėliau Čikagoje vertėsi privačia gydytojo praktika. Bendradarbiavo lietuviškoje spaudoje.

LE

Iliustracija: Kristupas Gudaitis / Iš LE