Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonas Bicka

XX a. mokytojas, kraštotyrininkas.

Bickà Jonas 1900 XII 1Užlaukėje (Tauragės aps.) 1977 XII 7Tauragėje (palaidotas Šikšniuose), mokytojas, kraštotyrininkas. Sakytojo, knygnešio Martyno Bickos sūnus. Baigęs Tauragės mokytojų kursus, po to Kėdainių mokytojų seminariją, mokytojavo Šikšniuose, Žemaičių Naumiestyje, Lauksargiuose (čia dirbo 12 metų, įkūrė turtingą kraštotyros muziejų). Pėsčiomis išvaikščiojo Klaipėdos kraštą, užrašinėjo senų žmonių padavimus, rinko etnografinę medžiagą. 1937 išleido tikybos vadovėlį mokykloms Tikybos knygelės, 1938 su F. Tumosu – 50 gražiausių Mažosios Lietuvos padavimų. Bendradarbiavo periodinėje spaudoje.

Albertas Juška

Iliustracija: Jono Bickos knygos „Tikybos knygelės“ II leidimo viršelis, 1991

Iliustracija: Dievo žodžio sakytojas, knygnešys Martynas Bicka, 1950 / Iš Domo Kauno rinkinio