Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Marta Juškaitė

XX–XXI a. lietuvių bibliotekininkė, kraštotyrininkė.

Juškáitė Marta 1936 X 12Rimženčiuose (Tauragės aps.) 2018 IV 10 Jonavoje, bibliotekininkė, kraštotyrininkė. Alberto Juškos sesuo. Jos motina Anė Gocentaitė iš Gardamo – Jono Jurgio Gocento sesuo. Juškaitė 1963 baigė Vilniaus universitetą, įgijo bibliotekininkės-bibliografės specialybę. Dainavo šio universiteto studentų ir šokių ansamblyje. Dirbo Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje. Nuo 1972 aktyvi kraštotyrininkė ir ekspedicijų dalyvė. Nemažą laisvalaikio dalį skiria Klaipėdos krašto tradicinės dvasinės ir materialinės kultūros fiksavimui. Šio krašto senąsias šnektas išlaikiusių žmonių vartojamos leksikos pavyzdžiais talkino ir akademiniam Lietuvių kalbos žodynui. Iš savo motinos užrašė per 700 vienetų Paprūsės tautosakos, etnografijos dalykų, būdingų senų tarmės žodžių. Iš Klaipėdos krašto lietuvininkų (Erčiaus Jurgenaičio, Adomo Goberio iš Rusnės, doviliškės Helenės Tylienės, Karklininkų žvejų ir kitų), iš poeto Frydricho Bajoraičio-Paukštelio sesers Lidijos Bajoraitės, prisiglaudusios Kaune, užrašė tautosakos, atsiminimų, vietų vardų ir kitko. Dalis Juškaitės užrašytos medžiagos paskelbta knygose Rusnė (1992), Lietuvininkų žodis (1995) ir kitur. Juškaitės surinkta medžiaga (rankraščiai, magnetofono įrašai) yra Lietuvių literatūros ir tautosakos bei Lietuvių kalbos institutų fonduose Vilniuje. Parengė kunigo Miko Preikšaičio bibliotekos Tauragėje apie 10 tūkst. vienetų retų spaudinių kartoteką. Čia gausu Mažosios Lietuvos ir kitokių lietuviškų leidinių.

Algirdas Žemaitaitis

Iliustracija: Marta Juškaitė, 1986