Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mauderodės O. knygynas-leidykla

Tilžėje 1881–1944 prie Mauderodės O. spaustuvės veikęs knygynas.

Máuderodės O. knygýnas-leidyklà. Veikė 1881–1944 Tilžėje prie Mauderodės O. spaustuvės. Leido vertingą pasaulietinio turinio grožinę ir filologinę literatūrą, kalendorius. Išleido 2 knygų prekybos katalogus (Kataliogas lietuviškų knygų gaunamų pas Otto v. Mauderode Tilžėje <...>, 1902 ir 1908). Knygynas prekiavo beveik visų Mažosios Lietuvos poligrafijos įmonių išleistais lietuviškais leidiniais. Daugiau už kitus turėdavo poezijos (Kristijono Donelaičio, Viliaus Kalvaičio), prozos (Martyno Jankaus) rinkinių, filologinės (Friedricho Beckerio, Kristupo Jurkšaičio), praktinės veiklos (Endrikio Radžiūno), teisės (Josefo Marcuso) knygų bei elementorių, nuolat reklamavo Biblijas. Turėjo visus Lietuvininkų susivienijimo Prūsuose leidinius, kuriuos kiti prekybininkai ignoravo dėl jų turinio. Mauderodės O. knygynas-leidykla spausdino ir pardavinėjo visus „Rūtos“ išleistus Vydūno kūrinius, prekiavo kitų leidyklų ir spaustuvių išleistomis knygomis, palaikė intensyvius prekybinius ryšius su kitais krašto knygynais, knygų prekeiviais. Didžiąją dalį Mauderodės O. knygyno-leidyklos pajamų sudarė Didžiajai Lietuvai leista ir knygnešiams pardavinėta nelegali literatūra. Lietuviškomis knygomis prekiavo iki 1923.

L: Kaunas D. Mažosios Lietuvos knyga. V., 1996.