Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Endrikis Radžiūnas

Endrikis Radžuns, XIX–XX a. mokytojas, Mažosios Lietuvos raštijos darbuotojas, mokslo ir žemės ūkio žinių populiarintojas.

Radžinas Endrikis, Radžuns apie 1854 po 1917, mokytojas, Mažosios Lietuvos raštijos darbuotojas, mokslo ir žemės ūkio žinių populiarintojas. 1873 baigė Karalienės mokytojų seminariją. Mokytojavo Tašyčių, Vingerupių, Tuseinių (iki 1884) ir Naujadvario mokyklose (prie Ragainės). Jo lietuviškus rašinius spausdino laikraščiai „Keleiwis isz Karaliaucziaus“, „Naujasis keleiwis“ (abu 1880), „Konzerwatywų Draugystės Laiszkas“ (1891–1894), „Lietuwiszka Ceitunga“ (1880–1917). Radžiūno grožinė kūryba (didaktinio turinio apsakymėliai, anekdotai), vertimai, ūkininkavimo patarimai skelbti Martyno Šerniaus redaguotose Lietuviškose kalendrose. Paskelbė straipsnių Kaimyne, Konzervatyvų draugystės laiške, Lietuviškoje ceitungoje, Naujajame keleivyje. Reikšmingiausias jo literatūrinis darbas – iš vokiečių kalbos laisvai versta garsaus pedagogo ir rašytojo J. H. Kampės (1746–1818) knyga Jaunasis Robinzonas (Klaipėda, 1883 ir 1909). 1887 priimtas į Tilžėje veikusią Lietuvių literatūros draugiją. Nemažai rašė apie bičių priežiūrą (su tuo galėjo susipažinti mokytojų seminarijoje, kurioje buvo privaloma sodininkystės ir bitininkystės disciplina). Bitininkauti pradėjo 1876, kuomet Mažojoje Lietuvoje kilo (1878–1880) susidomėjimas šiuo verslu, kūrėsi draugijos (Klaipėdos bitininkų draugija, 1880), o 1902 turėjo jau 106 avilius. 1880 įkūrė bitininkų 10–14 dienų vasaros kursus, veikusius iki 1894. Kaupė knygas apie bites vokiečių kalba, parašė leidinius Naudingos bičių knygelės (Tilžė, 1879; papildyti leidimai Klaipėdoje 1903 ir 1910, 1922) bei vokiečių kalba Die Bienenzucht im runden Magazin [Bičių priežiūra apskritame avilyje, 1894, 1903, 1918]. Jose Radžiūnas aprašė lietuvininkų įprastinį avilį kurbą, XVII a. brito J. Gedės išrastą apskritąjį avilį, o 1880 savo paties išbandytą keturkampį avilį (kaip pranašiausią už visus). Knygos recenzuotos Mažosios Lietuvos, Vokietijos įvairių kraštų spaudoje. Radžiūno darbai premijuoti bitininkystės bei jos įrankių parodoje Karaliaučiuje (1883). 1885 VIII 11–14 Tilžėje vykusioje III Rytprūsių bitininkystės parodoje-pardavime už bites laimėjo pirmąją 50 markių premiją ir sidabro medalį, už savo knygas – 10 markių premiją. 1889 tokioje parodoje Luke gavo II premiją už bičių šeimą, III – už avilį. 1916 pradžioje susirgo, atsisakė mokytojo pareigų, pardavė bityną ir persikėlė į Tilžę.

L: Kaunas D. Donelaičio žemės knygiai. V., 1993, p. 35–47.

Algirdas Žemaitaitis

MLFA