Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Friedrich Becker

Pridrikis Bekeris, XIX a. mokytojas, Mažosios Lietuvos tautosakos rinkėjas.

Becker Friedrich (Frydrichas Bèkeris) (1805 XII 21Pamelečiuose, prie Tilžės 1891 I 11Ragainėje), mokytojas, Mažosios Lietuvos tautosakos rinkėjas. 1824 baigė Tilžės gimnaziją, 1829 – Karalienės mokytojų seminariją. 1830–1859 mokytojavo Tilžės realinėje gimnazijoje. Tilžės, Opstainių, Ragainės apylinkėse rinko lietuvių pasakas ir padavimus. Išleido laisvai atpasakotų lietuvių tautosakos kūrinių rinkinių vokiečių kalba: Balladen und poetische Erzählungen, 1846, su J. G. Thiele; [Baladės ir poetiniai pasakojimai]; Litauische und preussische Volkssagen, 1847, su C. Roose ir J. G. Thiele [Lietuvių ir prūsų liaudies sakmės]. 1861 išvertė studentų himną Gaudeaumus igitur [Linksminkimės]. 1866 išleido lietuvių kalbos vadovėlį Der kleine Littauer [Mažlietuvis], kuriame, be lietuvių kalbos gramatikos ir vokiečių–lietuvių kalbų žodyno, įdėta lietuviškų patarlių bei priežodžių rinkinys, paties Beckerio, Martyno Liudviko Rėzos, J. Urbono, Viliaus Kalvaičio, M. Leiberio, Eduardo Giseviaus surinktų lietuviškų pasakų, dainų ir mįslių, Kristijono Donelaičio Metų ištrauka. Išėjęs į pensiją apsigyveno Lobeliuose (Ragainės apskrityje).

L: Biržiška V. Aklesandrynas. II V., 1990, p. 163–164.

LE

Vaclovas Bagdonavičius