Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Lietuvininkų susivienijimas Prūsuose

Prūsų lietuvių susivienijimas, lietuvių kultūros, švietimo, spaudos draugija.

Lietùvininkų susiviẽnijimas Prsuose, Prsų lietùvių susiviẽnijimas, lietuvių kultūros, švietimo, spaudos draugija, 1901 VI 24–1906 veikusi Tilžėje, 1910 Klaipėdoje. Steigimo iniciatorius Ansas Bruožis (iki 1904 sekretorius). Vadovavo susivienijimo prezidentai Augustas Meškaitis (išrinktas 1901), M. Damašė (1902), Jurgis Banaitis (1903), A. Bruožis (1904), Jurgis Lapinas (1905), Jokūbas Babis (1910). Nariai savo tikslų siekė organizuodami visuomenės sueigas, skaitydami paskaitas, leisdami ir platindami spaudą. Tilžėje veikė skaitykla (1905–1906 turėjusi 19 periodinių leidinių). Leidybos ir bibliotekos darbui vadovavo Literatūros komitetas (tarp narių 1902 ir J. Lapinas). Svarbiausi leidiniai: literatūros almanachas Bendraitė (1902), Vydūno parašyta Lietuvos istorija Senutė (1904), Jono Biliūno mokslo populiarinimo apybraiža Apsireiškimai iš žemės gyvenimo (1905), visi išspausdinti 1000 egzempliorių tiražu. Lietuvininkų susivienijimo Prūsuose biblioteka įkurta 1901 spaustuvininkui Martynui Jankui dovanojus 100 markių vertės knygų. Fondas daugiausia komplektuotas iš aukojamos literatūros ir Lietuvininkų susivienijimo Prūsuose leidinių. Iš viso turėjo 30–40 pavadinimų knygų ir periodikos. Bibliotekininkas – Tilžės spaustuvininkas ir „Naujos lietuviškos ceitungos“ redaktorius Mikelis Kiošis. Jis taip pat organizavo Lietuvininkų susivienijimo Prūsuose leidinių ir bibliotekos dubletų pardavimą. Pirmojo pasaulinio karo metais Lietuvininkų susivienijimo Prūsuose turtas nukentėjo. A. Bruožio iniciatyva 1920 dalis išlikusios bibliotekos ir nerealizuotų leidinių tiražų atiteko Mažosios Lietuvos lietuvių jaunimo draugijų atstovybei „Santara“ Klaipėdoje.

Dar skaitykite: Prūsų lietuvių susivienijimas, Klaipėdos krašto lietuvininkų susivienijimas.

Domas Kaunas

Iliustracija: Vydūno Lietuvos istorijos knygos „Senutė“, kurią Bitėnuose išleido Prūsų lietuvių susivienijimas, antraštinis lapas, 1904 / Iš Domo Kauno knygos „Mažosios Lietuvos bibliotekos“, 1987

Iliustracija: Tilžės miesto bibliotekos knygų lipdė / Iš Domo Kauno knygos „Mažosios Lietuvos bibliotekos“, 1987