Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Lazarus Sengstock

Lozorius Zengštokas, XVI–XVII a. evangelikų liuteronų kunigas, Mažosios Lietuvos raštijos darbuotojas, giesmių kūrėjas ir leidėjas.

Sengstock Lazarus (Lozorius Zeñgštokas) 1562 XI 6Liubeke (Vokietija) 1621 II 28Karaliaučiuje, evangelikų liuteronų kunigas, Mažosios Lietuvos raštijos darbuotojas, giesmių kūrėjas ir leidėjas. Studijavo teologiją Liubeke ir Karaliaučiuje, gal dar Rygoje ir Gdanske. Nuo 1586 Verdainės klebono adjunktas, nuo 1588 klebonas. 1590 iškeltas į Rusnę, kur dirbo Mikalojaus Siautilos padėjėju, šiam mirus, nuo 1595 – Rusnės klebonas, nuo 1598 – Klaipėdos šv. Elžbietos bažnyčios kunigas. Mirus Jonui Bretkūnui nuo 1604 paskirtas Karaliaučiaus lietuvių parapijos klebonu kaip mokantis lietuvių, kuršių ir vokiečių kalbas (ten dirbo iki mirties). Gerai mokėjo lietuvių kalbą. 1612 išleido naują Baltramiejaus Vilento Enchiridiono ir Evangelijų bei epistolų 2 leidimą (redagavo ir papildė). 1612 Karaliaučiuje išleido savo sudarytą giesmyną Giesmės krikščioniškos ir duchauniškos. Jame buvo 151 giesmė (10 giesmių su gaidomis), daugiausia pakartota iš Martyno Mažvydo, J. Bretkūno giesmynų, bet pridėta naujų, paties Sengstocko verstų arba gautų iš kitų asmenų (Stanislovo Rapolionio, M. Mažvydo, B. Vilento, Mikalojaus Blotno, Jono Šeduikionio, Simono Vaišnoro, Augustino Jomanto, Aleksandro Rodūnionio jaunesniojo, Stanislovo Virčinskio). Sengstockas giesmes pats redagavo, bet dažnai nesėkmingai. Į knygą įdėjo M. Mažvydo Parafrazis ir J. Bretkūno Kolektas.

L: Biržiška V. Aleksandrynas 1. Čikaga, 1960/V., 1990; Zinkevičius Z. Lietuvių kalbos istorija. t. 3, V., 1988.

Daiva Kšanienė

Zigmas Zinkevičius

MLFA

Iliustracija: Lazaraus Sengstocko Karaliaučiuje išleisto giesmyno „Giesmės krikščioniškos ir duchauniškos“ antraštinis lapas, 1612 / Iš Alberto Juškos rinkinio