Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jonas Šeduikionis

Sedukionis, Scheduikianus, XVI a. lietuvių raštijos darbuotojas.

Šeduikiónis Jonas, Sedukionis, Scheduikianus apie 1528 apie 1598, lietuvių raštijos darbuotojas. Martyno Mažvydo pagalbininkas. Kilęs iš Didžiosios Lietuvos. 1547 įstojo į Karaliaučiaus universitetą. 1559 grįžo į Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę, tarnavo pas didikus evangelikus reformatus, buvo preceptorius (aukštųjų studijų vadovas). Mažvydo giesmyne „Giesmės krikščioniškos“ (I d. 1566 – 26 giesmės su melodijomis, II d. 1570 – 140 giesmių), Lazaraus Sengstocko giesmyne Šeduikionis nurodytas tarp kitų vertėjų. Šeduikionio versta giesmė išspausdinta Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės evangelikų reformatų leidiniuose: M. Petkevičiaus Katekizme (1598) ir Knygoje nobažnystės (1653).

L: Biržiška V. Aleksandrynas 1. Čikaga, 1960, V., 1990.

Zigmas Zinkevičius