Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Augustinas Jomantas

Augustinas Jamantovitz, XVI a. lietuvių raštijos veikėjas, vienas pirmųjų Didžiosios Lietuvos protestantų.

Jómantas Augustinas, Jamantovitz apie 1525 1576, vienas pirmųjų Didžiosios Lietuvos protestantų, lietuvių raštijos veikėjas. Tikriausiai kilęs iš Žemaitijos. Nežinoma, kur mokėsi iki atvykimo į Prūsiją, bet jau 1545, stodamas į Karaliaučiaus universitetą, buvo išsilavinęs, mokėjo kelias kalbas. 1555 buvo paskirtas kunigauti į Kraupišką, o 1563, mirus M. Mažvydui, atvyko dirbti į jo vietą Ragainėje. Vertė į lietuvių kalbą Šv. Raštą, tačiau rankraščio likimas nežinomas. Vienas pirmųjų ėmė versti psalmes, kurių išspausdinta Mažvydo giesmyne (1566–1570). Išsiskiria iš to meto autorių tuo, kad ne tik vertė, bet ir kūrė originalias giesmes, kurios nebūdingos liuteronų poetikai, labiau susijusios su Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tradicija. Trys Jomanto giesmės buvo išspausdintos Lazariaus Sengstocko giesmyne (1612).

Dainora Pociūtė