Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Baltramiejus Vilentas

Bartholomäus Willent, lietuvių raštijos darbuotojas, evangelikų liuteronų kunigas, giesmių kūrėjas, Martyno Mažvydo darbų tęsėjas.

Vlentas Baltramiejus (Bartholomäus Willent) apie 1525 1587 VKaraliaučiuje, lietuvių raštijos darbuotojas, evangelikų liuteronų kunigas, giesmių kūrėjas, Martyno Mažvydo pusbrolis iš tėvo pusės, jo darbų tęsėjas. Kilęs iš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorų nuo Jurbarko–Ariogalos–Tytuvėnų ruožo. Apie 1546–1549 (ar 1550) Prūsijos kunigaikščio Albrechto lėšomis studijavo teologiją Karaliaučiaus universitete. Nuo 1553 Karaliaučiaus Šv. Mikalojaus lietuviškos parapijos klebonas. Bendradarbiavo su M. Mažvydu, paveldėjo jo rankraščius. 1566 ir 1570 išleido 2 dalimis M. Mažvydo giesmyną Gesmes Chriksczoniskas, į kurį įdėjo ir savo verstų giesmių. Išvertė iš vokiečių kalbos M. Liuterio mažąjį katekizmą Enchiridion. Catechismas Maßas 1572 (neišliko; II leidimas 1579), į kurį įdėjo M. Mažvydo išplėstą vieną 1547 katekizmo dalį. Reikšmingiausias Vilento veikalas – Evangelijos ir epistolos. Vertė iš M. Liuterio vokiško teksto, lygino jį su lotynišku ir graikišku originalais, t. p. lenkišku vertimu. Specialios komisijos peržiūrėtas vertimas išleistas 1579 įrištas kartu su Enchiridiono antruoju leidimu. Išliko tik 2 šių abiejų veikalų egzemplioriai: Vilniuje ir Göttingene. 1612 abu veikalus naujai išleido Lasarus Sengstockas. Mokslo reikalui juos su teksto kritiniais komentarais 1882 naujai išleido Göttingene vokiečių kalbininkas Friedrichas Bechtelis. Fotografuotinis Enchiridiono leidimas su anglišku vertimu pasirodė 1969 JAV kalbininko Gordono Buello Fordo rūpesčiu. Spėjama, kad B. Vilentas parengė ir daugiau knygų: M. Mažvydo Parafrazį (1574, neišliko), knygą Kinderlehre (Vaikų mokslas) su keletu giesmių, vertė Veito Dietricho Postilę (apie 1581, nebaigė, rankraštis neišliko).

L: Biržiška V. Aleksandrynas 1. Čikaga, 1960, V., 1990; Kabelka J., Lebedys J. Nauji duomenys apie B.Vilento literatūrinę veiklą // Baltistica, 1966, t. 2 (2); Palionis J. Lietuvių literatūrinė kalba XVI–XVII a. V., 1967; Zinkevičius Z. Lietuvių kalbos istorija, t. 3: Senųjų raštų kalba. V., 1988.

Zigmas Zinkevičius

Domas Kaunas

Daiva Kšanienė

Iliustracija: Baltramiejaus Vilento knyga „Evangelijos bei epistolos“, 1579

Iliustracija: Pirmą kartą lietuvių kalba išspausdintos Šv. Rašto dalies – Baltramiejaus Wilento verstos „Evangelios bei epistolas“, 1579 / Iš Vilniaus universiteto bibliotekos dailininkės Evos Labutytės parengtos kopijos