Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Stanislovas Virčinskis

XVI–XVII a. evangelikų liuteronų kunigas, lietuvių raštijos darbuotojas.

Virčnskis Stanislovas apie 1563–1565Žabynuose (Darkiemio aps.) 1612 ten pat, evangelikų liuteronų kunigas, lietuvių raštijos darbuotojas. Jurgio Virčinskio tėvas. Kilo iš šeimos, XVI–XVII a. davusios Mažajai Lietuvai evangelikų liuteronų kunigų. 1583 įstojo į Karaliaučiaus universitetą. Po tėvo mirties 1595 paskirtas Žabynų kunigu. Vertė į lietuvių kalbą giesmes, viena išspausdinta Lasaraus Sengstocko giesmyne (1612).

L: Biržiška V. Aleksandrynas 1., Čikaga, 1960, V., 1990.

Zigmas Zinkevičius

MLFA