Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mikalojus Blotnas

Blothno, XVI a. kunigas, lietuvių raštijos veikėjas.

Blótnas Mikalojus, Blothno apie 1530 Didžiojoje Lietuvoje? 1587 IIIPilupėnuose (Įsruties aps.), kunigas, lietuvių raštijos veikėjas. Manoma, kad kaip ir daugelis pirmosios Reformacijos bangos Didžiojoje Lietuvoje atstovų kilęs iš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, o Mažojoje Lietuvoje atsidūrė vėliau. Giminės pavardė gali būti sulenkinta (iš Purvinisar). Nėra žinoma, kur mokėsi. 1573 II 4 Karaliaučiaus universiteto matrikulose studentais įrašyti du jo sūnūs, o pats Blotnas kaip honoris causa. Iki 1557 buvo pirmasis Klaipėdos bažnyčios kunigas, nuo 1557 I 4 iki mirties kunigavo Pilupėnuose. Martyno Mažvydo giesmyno Giesmės krikščioniškos II dalyje (1570) išspausdinta Blotno sukurta 54 eilučių laidotuvių giesmė Jau smertis... Akrostichu ji dedikuota Prūsijos kunigaikščio Albrechto patarėjui K. Nosticui. Lietuvių literatūros istorijoje tai pirmoji originali (neverstinė) giesmė, paliudyta autoriaus pavarde, išsiskirianti raiškia poetika ir eilėdara. Pakartotinai ši giesmė buvo išleista 1612 Lazariaus Sengstocko giesmyne.

Dainora Pociūtė

Juozas Tumelis