Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Simonas Vaišnoras

XVI a. evangelikų liuteronų kunigas, raštijos darbuotojas.

Vašnoras Simonas (istoriniuose šaltiniuose Waischnors, Waishnoras, Wosnarus, lot. Waischnarus) apie 1545prie Varnių 1600 XI 16Ragainėje, evangelikų liuteronų kunigas, raštijos darbuotojas. 1568–1571 studijavo Karaliaučiaus universitete; Prūsijos kunigaikščio stipendininkas. Nuo 1576 Ragainės evangelikų liuteronų bažnyčios kunigas. 1591 ir 1592 dalyvavo konferencijose, skirtose Jono Bretkūno Postilės ir jo į lietuvių kalbą išverstos Biblijos tekstų koregavimui, Su kitais redagavo šiuos veikalus. Svarbiausias Vaišnoro darbas – lotyniško traktato Margarita theologica, 1600 (Žemčiūga teologiška) vertimas. Tai pirmoji lietuviška mokslinės prozos knyga. Įdėtos 2 pratarmės: Zacharijo Blotno vyresniojo, raginanti tobulinti lietuvių rašomąją kalbą, ir paties Vaišnoro, kuri svarbi literatūros kritikams. Vertė į lietuvių kalbą giesmes, 2 iš jų pateko į Lazaraus Sengstocko Giesmyną.

L: Biržiška V. Aleksandrynas 1, Čikaga, 1960; Zinkevičius Z. Lietuvių kalbos istorija 3: Senųjų raštų kalba, V., 1988; Simono Vaišnoro Žemszuga Theologischka ir jos šaltiniai. Parengė G. Michelini, V., 1997; Witte W. Der Übersetzer Simon Waischnoras d. Ae., Braunschweig, 1931.

Zigmas Zinkevičius

MLFA

Iliustracija: Simono Vaišnoro knygos „Margarita theologica...“ antraštinis lapas, 1600 / Iš LE

Iliustracija: Simono Vaišnoro verstos Adomo Francisci knygos „Zemczuga Theologischka...“ viršelis, 1600 / Iš Vilniaus universiteto bibliotekos dailininkės Evos Labutytės parengtos kopijos