Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kazys Bradūnas

XX a. lietuvių poetas, literatūros kritikas.

Bradnas Kazys 1917 II 11Kiršuose (Vilkaviškio aps.) 2009 II 9Vilniuje, poetas, literatūros kritikas. 1943 baigė Vilniaus universitetą (lietuvių kalbą ir literatūrą). 1944 pasitraukė j Vakarus, 1949 apsigyveno JAV (Baltimorėje ir Čikagoje). Atkūrus Nepriklausomybę, grįžo į Lietuvą. Išeivijoje ir Lietuvoje išleido keliolika poezijos rinkinių. Bradūno poezijoje ryškūs Mažosios Lietuvos ir Prūsos motyvai, pvz., Donelaičio kapas (Čikaga, 1970).

Vaclovas Bagdonavičius

Iliustracija: Kazio Bradūno eilėraščių rinkinys „Apie žemę ir dangų“, 1998