Mažosios Lietuvos
enciklopedija

ekslibrisas

knygos nuosavybės ženklas – lapelis su savininko žymėmis, klijuojamas viršelio vidinėje pusėje arba priešlapyje.

ekslbrisas (lot. ex libris – iš knygų), knygos nuosavybės ženklas – lapelis su savininko žymėmis, klijuojamas viršelio vidinėje pusėje arba priešlapyje. Pirmieji ekslibrisai pasirodė XV a. pabaigoje Vakarų Europoje, Mažąją Lietuvą pasiekė XVI amžiuje – ekslibrisą turėjo kunigaikščio Albrechto įsteigta karališkoji Bibliotheca nowa ir jai padovanota B. Radvilos kolekcija (1671), Karaliaučiaus katedros biblioteka (1695), Wallenrodtų biblioteka (1715) ir kiti. XVII–XVIII a. pradėjo daugėti privačių bibliotekų ekslibrisų: Karaliaučiaus universiteto profesorių, istoriko M. Lilienthalio, Klaipėdos kunigo J. Končiaus ir kitų. XIX a. ekslibrisai paplito tarp visų gyventojų sluoksnių. Pirmieji ekslibrisai su įrašais lietuvių kalba atsirado Mažojoje Lietuvoje XIX a. II pusėje. Tai buvo popieriaus lapeliai, kartais įrėminti geometrinio piešinio bordiūrais, su knygos savininkų lietuviškomis pavardėmis. J. J. Rambacho pamokslų rinkinyje Apmąstymai (Priekulė, 1866) įklijuotas laukininko Martyno Banžėro iš Mantvydų ekslibrisas su stambiu šriftu įspausta knygos savininko pavarde Banszer. Kitas jo ekslibrisas, nors ir įklijuotas senesnėje Naujojo Testamento (Berlynas, 1861) knygoje, datuojamas pagal ją įrišusio Žibų (dabar Šilutės dalis) knygrišio Rudolpho Stahlio 1875–1879 naudotą reklaminę lipdę (jam priskiriama ir abiejų ekslibrisų autorystė). Knygoje Naudingas Kalėdų susikalbėjimas (Priekulė, 1867) įklijuotas to paties knygrišio sukurtas (tik be rėmelio) ekslibrisas su savininko pavarde Budricks. Vėliau knygose klijuoti ekslibrisai buvo ir spalvoti – raudonos spalvos kortelės su geometriniais arba augaliniais aukso spalvos ornamentais; asmenvardžiai (dažniausiai ir datos) išspausdinti gotiškais rašmenimis: Mikkelis Kybbelka 1869, Martin Grutzma 1873, Jons Klimkatis 1873, M.Purwens 1874, Ewe Pempike 1878, Mikel Roslis 1878. Žinoma e. serija be datų: Jahn Lankuttis, Anne Hofmann, Wiloms Kundrots, Mikkel Joneleites, Jurgis Szudnagis, Ewe Matzate ir kiti. Spėjamas spalvotų ekslibrisų autorius Klaipėdos knygrišys Hermannas Horchas. Po 1880–1882 knygose raudonos spalvos kortelių su aukso įspaudais neberandama. XIX a. pabaigai priskiriamas amatininko, bibliofilo Jono Padago iš Piaulų ekslibrisas, kurį (Padags // Pjaulen) ant balto kartono kortelės, antspaudą patepęs violetiniu rašalu, įspausdavo savininkas. Knygos Visokios naujos giesmės (1903) egzemplioriuje įklijuotas per pusę lenktas lapas, kurio pirmoje pusėje gotiškomis raidėmis išspausdinta Marike Makat 1904, o antroje – nedidelė religinio siužeto iliustracija ir duomenys apie autorių – Šilutės knygrišį O. Sekuną. Po Pirmojo pasaulinio karo išėjusiame giesmyne (be leidimo duomenų) įklijuotas ekslibrisas, kuriame ant popieriaus kortelės rašomąja mašinėle išspausdinta savininko pavardė Martins Dawils, prierašas ranka nurodo gyvenamąją vietą – Svencelę. Apie 1925–1928 Enzys Jagomastas savo knygose klijavo spausdintą kortelę su tekstu Szios Knygos gautos–pirktos–dovanotos–nuo ... iš ... Tilžė, 19 .... Dailininkė Eva Labutytė sukūrė ekslibrisus knygotyrininko Domo Kauno Mažosios Lietuvos spaudos rinkiniui (1980), Klaipėdos viešajai I. Simonaitytės bibliotekai (1982), I. Simonaitytės atminimui (1983), Šilutės I vidurinei mokyklai (1985), Leonui Gineičiui (1986), Vaclovui Bagdonavičiui, (1987), Petrui Jakštui (1988), J. Storostai, Martai Raišukytei, Fricui Skėriui (visi 1992), Bernardui Aleknavičiui (1993), Birutei Baltrušaitytei-Masionienei atminti (1997) ir kitų. Su kitais ji organizavo tarptautinius ekslibrisų konkursus Priekulei – 450 (1990), Šilutei – 480 (1991), Vydūnui – 125 (1993), kuriuose dalyvavo įvairių šalių dailininkai.

L: Kaunas D. Ekslibrisas // Donelaičio žemės knygiai. V, 1993, p. 188-199.

Vytautas Gocentas

Iliustracija: Ekslibrisas Domui Kaunui, 1980

Iliustracija: Ekslibrisas Napaleonui Kitkauskui

Iliustracija: Ewės Pempikės ekslibrisas, įklijuotas pamokslų rinkinyje „Mišių knygos“, 1878 / Iš Domo Kauno knygos „Mažosios Lietuvos knyga“, 1996